О ПОТРОШЊИ СТРУЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЈЕТУ И ПРИХОДИМА ОД ИНДИРЕКТНИХ ПОРЕЗА

185

Предсједништво Савеза општина и градова Републике Српске констатовало је на данашњој сједници у Бијељини да је потребно одржати заједнички састанак Предсједништва Савеза са предсједником Владе и министром финансија с циљем проналажења могућности да се локалним заједницама надокнаде губици од индиректних пореза.

„Савез општина и градова Републике Српске припремио је аналитички документ Платформа за измјене и допуне Закона о буџетском систему Српске с циљем успостављања равномјернијег односа између прихода које се дијеле између буџета Владе и општина и градова“, саопштено је из Савеза општина и градова Српске.

Предсједништво је информисано од Министарства финансија да је почетком 2023. године дошло до одређених одступања процијењених прихода од индиректних пореза који припадају општинама и градовима у односу на приходе који су
планирани.

У саопштењу се наводи да, осим пада очекиваних прихода од ПДВ-а, знатно оптерећење за локалне буџете представљају и повећани трошкови за електричну енергију за јавну расвјету.

Главна тема данашње сједнице Предсједништва Савеза општина и градова Републике Српске била је „Информација о трошковима електричне енергије за јавну расвјету и приходима од индиректних пореза у јединицама локалне самоуправе“.

Предсједништво је разматрало и питања примјене Закона о заштити од пожара, као и потребу утврђивања репрезентативности Савеза општина и градова Републике Српске, као заступника интереса локалних заједница.

Предсједништво сматра да је недопустиво да се посебни колективни уговори за запослене у јединицама локалне самоуправе потписују без Савеза општина и градова Републике Српске у вези са чим је покренута иницијатива за измјену Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе.

Предсједништво се сагласило да наредна редовна Скупштина Савеза општина
и градова Републике Српске буде одржана током маја.

/Срна/