ПОЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕНТОРСКИМ СЕСИЈАМА

371

У оквиру Јавног позива организацијама цивилног друштва за предају приједлога пројеката, који је Град Источно Сарајево, у сарадњи с Развојним програмом Уједињених нација (УНДП), објавио 3. маја 2023. године, представницима ОЦД биће пружена додатна помоћ консултанта – ментора.

Састанак са ментором је прилика за ОЦД да јавно продискутују евентуална побољшања пројектних приједлога.

Први састанак са ментором биће организован у петак, 19. маја 2023. године са почетком у 11.00 часова.

Други састанак са ментором биће организован у петак, 26. маја 2023. године са почетком у 11.00 часова.

Трећи састанак са ментором биће организован у петак, 02. јуна 2023. године са почетком у 11.00 часова.

Сви састанци биће одржани у просторијама Градске управе Источно Сарајево (Стефана Немање бр.14), Град Источно Сарајево.

С циљем транспарентности, записници са одржаних састанака са ментором биће објављени на страници Града Источно Сарајево. На овај начин, биће омогућено да информације буду доступне за организације цивилног друштва чији представници нису били у могућности да присуствују састанцима са ментором.

Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (РеЛОаД2) финансира Европска унија (ЕУ), а проводи Развојни програм Уједињених нација (УНДП).