ПОЧЕЛЕ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА О КУЛИНАРСКОМ НАСЉЕЂУ

100

Градска развојна агенција Источно Сарајево у партнерству са Сарајевском регионалном развојном агенцијом СЕРДОМ почела је реализацију активности у оквиру пројекта Кулинарска стаза /Culinary Trailу/ БиХ.

Пројектни тимови оба партнера одржали су заједнички састанак на којем је разговарано о провођењу овог пројекта на подручју БиХ, ангажману сваког партнера и координацији задатака, синергији и начинима сурадње у заједничким активностима, те о начину обезбјеђивања конзистентности у дјеловању на подручју БиХ.

Пројекат „Кулинарска стаза“, подржан од Interreg Danube програма, снажно наглашава етничко и локално кулинарско насљеђе у Дунавском региону, укључујући виноградарство. Усмјерен је на географски удаљене и неразвијене заједнице, нудећи значајне економске могућности за рурална подручја и мала насеља.

Пројекат има за циљ унапређење повезаности и сарадње између туристичких дестинација, услуга, производа и заинтересованих страна у Дунавском региону.

Пројекат ће активно укључити различите циљне групе, доприносећи развоју туризма као значајног фактора за удаљене руралне заједнице. Кључни резултати пројекта укључују дигитални каталог кулинарског наслијеђа, транснационалне кулинарске стазе, заједничке центре за обуку и стратегије за одрживи туризам.

Укупан буџет пројекта је 2.274.566 евра.