РОДНА РАВНОПРАВНОСТ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ, ПРИМЈЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ ИЗ ШВЕДСКЕ

455

У просторијама Градске управе Источно Сарајево данас је одржан састанак о теми Равноправност полова на локалном нивоу: размјена искустава и пракси из Шведске са члановима/чланицама комисија за равноправност полова Града Источно Сарајево и припадајућих општина.

На састанку су представљена искуства из локалних заједница у Шведској, односно рад комисија за равноправност полова, које у тамошњим општинама и градовима дјелују као политичка тијела која имају значајан утицај на креирање друштвених прилика и живот грађана.

Представници локалних заједница Источног Сарајева упознали су госте из Шведске о функционисању комисија за равноправност полова, које се код нас формирају као скупштинска тијела. Као један од највећих проблема у њиховом функционисању, истакли су непостојање континуитета рада ових тијела због промјене структуре чланства након сваког изборног циклуса.

Директорица Центра за социјални рад Источне Илиџе, Боса Калинић, као позитиван примјер истакла је оснивање Дневног центра за здраво старење у тој општини који су иницирали управо чланови комисије за равноправност полова и лица која се баве питањима родне равоправности, уз велику подршку представника локалне власти.

Представници општине Источна Илиџа навели су да су у протеклом периоду организоване различите активности с циљем помоћи рањивим категоријама становништва и промовисање родне равноправности. Као једну од тих активности истакли су организацију бесплатних љекарских и мамографских прегледа за жене са подручја те општине.

Представници САЛАР-а, Шведског савеза локалних власти, рекли су да се овој теми у њиховој земљи приступа врло озбиљно,  јер су локалне заједнице независне и јаке са значајним надлежностима у области школства, социјалних питања, бриге за дјецу и старе, итд.  

Навели су и конкретне примјере из неколико локалних заједница, те начин на који су пројекти позитивно допринијели афирмацији родне равноправности и бољем положају жена у друштву.

Данашњи састанак организoвали су Савез општина и градова Републике Српске и САЛАР – Шведски савез локалних власти, а циљ је размјена пракси рада и утицаја комисија за равноправност полова из општина у Шведској са комисијама у јединицама локалне самоуправе у Источном Сарајеву.