ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДРШКУ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА

1476

Број: 26/20

Датум : 03.04.2020. године

На основу плана и програма утрошка средстава гранта Аграрног Фонда града Источног Сарајева за 2020.годину и Правилника о програму утрошка средстава гранта Аграрног Фонда града Источног Сарајева намијењених за подршку пољопривредним произвођачима кроз додјелу расада поврћа за пластеничку производњу и садног материјала за производњу на отвореном, на територији града Источног Сарајева за 2020.годину Аграрног Фонда града Источног Сарајева расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подршку пољопривредним произвођачима кроз додјелу расада поврћа за пластеничку производњу и садног материјала за производњу на отвореном, на територији града Источног Сарајева

  1. ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Аграрни Фонд града Источног Сарајева расписује јавни позив за достављање захтјева за додјелу:

1. расада поврћа за пластеничку производњу или

2. садног материјала за производњу на отвореном ,

за пољопривредне произвођаче на територији града Источног Сарајева.

Програм се финансира из средстава Аграрног Фонда у складу са планом   и програмом утрошка средстава гранта Аграрног Фонда града Источног Сарајева за 2020.годину а у циљу подстицаја и развоја пољопривредне производње на територији града Источног Сарајева.

Циљ овог програма је подршка заинтересованим физичким лицима за економско оснаживање домаћинстава кроз узгој поврћа, разноврснија и здравија понуда поврћа на тржишту града Источно Сарајево, повећање производње поврћа у циљу смањења увоза као и дјелимично укључивање у организован откуп одабраних корисника.

Расад и садни материјал ће бити расподјељен корисницима у складу са Правилником о програму утрошка средстава гранта Аграрног Фонда града Источног Сарајева намијењених за подршку пољопривредним произвођачима кроз додјелу расада поврћа за пластеничку производњу и садног материјала за производњу на отвореном, на територији града Источног Сарајева.

2.  УСЛОВИ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Право на додјелу расада поврћа имају  пољопривредни произвођачи са територије града Источно Сарајево који намјеравају да се баве узгојем поврћа:

  1. кромпира и лука на отвореном  и располажу пољопривредним земљиштем минималне површине 500 метара квадратних
  2.  узгојем паприке и парадаjза у пластенику  а располажу пластеником од 50 или 100 метара квадратних,

а који су претходно упутили захтјев за ову врсту помоћи Аграрном фонду.

Предност на додјелу расада и садног материјала имаће подносиоци захтјева који испуњавају општи критеријум бављења пољопривредном производњом на територији града Источно Сарајево : живе у домаћинству у којем су сви пунољетни чланови незапослени или лошег материјалног стања, припадају породицама из социјално угрожених категорија, имају статус породице погинулог борца, ратног војног инвалида, самохрани родитељи, особе са потешкоћама у развоју или живе у домаћинству у којем један или више чланова имају статус особе са потешкоћама у развоју или инвалидитетом, имају пребивалиште на руралним подручјима града Источно Сарајево, жене, млади до 35 година старости, и сл.

Само у случају недовољног броја захтјева право на додјелу ће имати и лица и/или домаћинства која претходно нису упутила захтјев односно молбу за ову врсту помоћи  Аграрном фонду.

3. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ДОДЈЕЛУ

Захтјеви ће се подносити на прописаном обрасцу АФ-Р са пратећом документацијом. Захтјеви са неопходним, припадајућим документима подносиће се лично у канцеларији Аграрног фонда града Источно Сарајево или путем поште на адресу: Аграрни фонд Града Источно Сарајево, Стефана Немање 14, 71123 Источно Ново Сарајево, са назнаком за :

1. Јавни позив – додјела расада поврћа или

2. Јавни позив – додјела садног материјала.

Садни материјал који ће бити предметом расподјеле односи се на расад паприке, парадајза, сјеменског кромпира и лука а корисници ће моћи остварити право на додјелу 50 комада расада парадајза и 50 комада расада паприке за пластеник површине 50 метара квадратних, или 100 комада расада парадајза и 100 комада расада паприке за пластеник површине 100 метара квадратних, те 50 kg сјеменског кромпира и 2 kg сјеменског лука за производњу на отвореном.

Врста и количина додјељеног садног материјала и расада биће у корелацији са бројем пристиглих затјева.

Пријаву за позив моћи ће поднијети било који пунољетни члан домаћинства испред једног пољопривредног домаћинства. Уколико се пријаве двије или више различитих особа за исто домаћинство, разматрати ће се само једна пријава.

Захтјеви ће се подносити на прописаном обрасцу АФ-Р са пратећом документацијом. Захтјеви са неопходним, припадајућим документима подносиће се лично у канцеларије Аграрног фонда града Источно Сарајево или путем поште на адресу: Аграрни фонд Града Источно Сарајево, Стефана Немање 14, 71123 Источно Ново Сарајево, са назнаком за Јавни позив – додјела расада поврћа и садног материјала.

Уз захтјев подносилац доставља сљедећу документацију :

  • Копија личне карте
  • Увјерење о пребивалишту
  • Овјерена кућна листа са информацијама о статусу занимања чланова домаћинства
  • Потврда Завода за запошљавање Републике Српске – филијала Источно Сарајево, којим се доказује статус незапосленог лица за подносиоца захтјева и остале незапослене чланове домаћинстава
  • документ којим се доказује посебан статус подносиоца захтјева или осталих чланова домаћинства ( социјалне категорије,породице погинулих бораца, РВИ, лица са потешкићама у развоју и остали )

Рок за подношење захтјева ће бити 7 дана од дана објављивања Јавног позива на интернет страницама Аграрног фонда и града Источно Сарајево као и огласној табли Аграрног фонда града Источно Сарајево.

Непотпуни и неблаговремени захтјеви неће се узимати у разматрање.

4.  ПРОЦЕДУРА ОДЛУЧИВАЊА

Аграрни фонд града Источно Сарајево задржава право тражења додатних услова, документације и спровођења радњи релевантних за одлучивање о појединачним захтјевима у циљу доказивања испуњености услова за добијање средстава.

Одлуку о одабиру корисника по појединачним захтјевима доноси Комисија Аграрног фонда града Источно Сарајево надлежна за расподјелу расада, садног материјала, коју именује лице овлашћено за представљање и заступање Аграрног фонда. Комисија ће у року од 7 (седам) дана на основу достављене документације и дефинисаних критеријума формирати листу одабраних корисника. Резултати Јавног позива биће објављени на огласној табли и интернет страници Аграрног фонда града Источно Сарајево након чега ће бити остављен рок од 7 дана за евентуалне приговоре подносилаца захтјева.

Коначну одлуку о додјели садног материјала, расада одабраним корисницима доноси лице овлашћено за представљање и заступање Аграрног фонда града Источно Сарајево.

Уговором ће бити дефинисани посебни услови коришћења предмета подршке.