ИНСТРУКЦИЈА ОПШТИНСКИМ И ГРАДСКИМ УПРАВАМА: КОМУНИКАЦИЈУ СА СТРАНКАМА ВРШИТИ ТЕЛЕФОНОМ И ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОШТОМ

842

У вези са новонасталом ситуацијом изазваном вирусом корона, Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске дало је инструкцију јединицама локалне самоуправе да се комуникација и размјена информација у наредном периоду врши службеним путем, гдје год је то могуће, без присуства странака, а у хитним случајевима путем телефона, мејла и факса.

Препоручује се матичним уредима да родне листове за дјецу која треба да упишу први разред основне или средње школе достављају на мејл адресе родитеља, те се комуникација матичних уреда одвија директно, без укључивања странака, у складу са чланом 3. став 3. Закона о матичним књигама.

На интернет страницама општина/градова треба да буде истакнут број телефона и мејл адреса Матичне службе, путем којег грађани могу добити информације у вези уписа новорођене дјеце у матичне књиге и прибављања извода/увјерења из матичних књига.

Из  Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске препоручју да се сви поступци, у највећој могућој мјери, рјешавају путем телефона и електронским начином комуникације.