СКУПШТИНА ГРАДА ДАНАС О ПРИЈЕДЛОГУ БУЏЕТА ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ

864

Скупштина града Источно Сарајево разматраће данас Приједлог буџета за наредну годину од 11.214.431 КМ.

Порески приходи планирани су у износу 6.552.000 КМ и највећим дијелом састоје се од прихода по основу ПДВ-а, саопштено је из Градске управе Источно Сарајево.

Непорески приходи планирани су у износу 2.523.879 КМ, а састоје се прихода од давања у закуп пословног простора, прихода од камата, градских административних и комуналних такса, комуналних накнада, боравишне таксе и средстава за финансирање заштите од пожара.

Предвиђени износ грантова је 96.521 КМ, а трансфера између и унутар јединица власти 21.000 КМ.

Укупни примици за нефинансијску имовину су 500.000 КМ, а односе се на продају објекта бивше Скупштине града „Кикинда“ са припадајућим земљиштем на Палама, чија реализација се очекује у 2020. години.

Предвиђени износ примитака од наплате датих зајмова је 560.000 КМ, а осталих примитака 22.600 КМ.

У оквиру буџета за идућу годину планирана су и неутрошена намјенска средства из ове године од 933.958 КМ, а ријеч је о кредитним средствима за пројекте који ће, због специфичности пројеката и њихове реализације, бити реализовани у 2020.

На дневном реду Скупштине града налазе се и приједлог одлуке о извршењу буџета града, Програм рада Скупштине града и Приједлог програма рада Градске управе Источно Сарајево за идућу годину.

Одборници ће разматрати и информацију о стању у области спорта на подручју града у 2017/2018. години.

Сједница Скупштине заказана је за 10.00 часова.

 

/Срна/