СКУПШТИНА ГРАДА СУТРА О БУЏЕТУ ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ

1141

Скупштина града Источно Сарајево сутра ће разматрати Нацрт буџета града за наредну годину који је планиран у износу 15.392.000 КМ.

Буџетска средства града за наредну годину састоје се од пореских прихода у износу од 6.102.000 КМ, непореских прихода у износу од 2.461.000 КМ, грантова од 568.000 КМ.

Трансфери између и унутар јединица власти износе 24.000 КМ, примици за нефинансијску имовину 170.000 КМ, примици од финансијске имовине 745.000 КМ, примици од задуживања 5.286.500 КМ и остали примици 35.000 КМ.

На дневном реду сутрашње сједнице је и Приједлог ребаланс буџета града за ову годину у износу од 9.893.024 КМ, који је у односу на Нацрт ребаланса буџета повећан за 25.000 КМ.

Основни разлог за израду ребаланса буџета је планирање средстава оствареног суфицита.

Пред одборницима ће се наћи инфомација о стању у области средњег образовања на подучју града Источно Сарајево за 2017/2018. годину, као и информација о изградњи инфраструктурних објеката на подручју града по просторно-планској документацији.

 

 

/Срна/