У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА У ТОКУ РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА „ВАТРОГАСАЦ – МОЈ ХЕРОЈ“

933
Теоретско – практичном едукацијом, у ОШ „Мокро“, почела je реализација пројекта „ВАТРОГАСАЦ-мој херој!“ за 2019 годину. Основни циљ едукације о заштити од пожара јесте подизање свијести ученика, те развијање одређених знања, вјештина и ставова који ће омогућити адекватно понашање у случају избијања пожара.
Овакве активности доприносе и афирмацији Територијалне ватрогасне јединице Источног Сарајева, представљању њених задужења, улоге и доприноса друштвеној заједници. Примарна циљна група обухваћена овим пројектом јесу ученици петих разреда основних школа на подручју града Источно Сарајево.
„Пројекат “Ватрогасац – МОЈ ХЕРОЈ!’ представља једну од приоритетних активности Територијалне ватрогасе јединице, којом се третира веома сложен друштвени проблем, и настоји да, путем едукације најосјетљивијих категорија, развије свијест код ученика и грађана о важности познавања процедура и правила поступања, с циљем превентивног дјеловања и смањења броја пожара којима је главни узрочник људски фактор“, наведено је из територијалне ватрогасне јединице Источног Сарајева.

Из Територијалне ватрогасне јединице позивају све заинтересоване организације, установе и институције да учествују у овом пројекту. Поручују да су употпуности отворени за сарадњу и едукацију лица свих образовних профила и старосне доби, а све с  циљем превентивног дјеловања у систему заштите и спасавања од пожара и других елементарних непогода.