Технички секретар

Тања Мочевић

Биографија

Рођена 16.04.2017 општина Сарајево. Средњу економску школу у И.Сарајеву.Удата.

Обавља позиве и прима поруке упућене градоначелнику и замјенику градоначелника и шефу Кабинета,преузима телефонске позиве, посредује у телефонским коминикацијама и води евиденцију позива.

Води евиденцију о присуству радника на послу и о томе обавјештава шефа Кабинета и градоначелника,помаже шефу Кабинета у вези пријема странака и делегација.Обавља административно техничке послове за потребе Кабинета и друге послове по налогу градоначелника и шефа Кабинета.За свој рад одговара градоначелну и шефу Кабинета.