ЗАМЈЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

    СЛОБОДАН АМОВИЋ

Адреса: Стефана Немање , 71123 Источно Ново Сарајево

Телефон: + 387 (0) 57 340 850       

Факс: + 387 (0) 57 340 851     

e-mail: zamjenikgradonacelnika@gradistocnosarajevo.net

Web:  http://www.gradistocnosarajevo.net

БИОГРАФИЈА:

Рођен је 28.10.1991. године у Сарајеву. Основну и средњу школу завршио  у Сокоцу. Након завршене средње школе, гимназије општег смјера, уписује Педагошки факултет- одсјек математика и физика.

Дипломирао је 2017. године и стекао звање професора математике и физике. Приправнички стаж завршио је 2018. године као наставник математике у Основној школи „Соколац“ у Сокоцу.

Прво запослење послије положеног приправничког испита заснива 2019. године у Основној школи „Соколац“  у Сокоцу и то на пословима наставника математике,  осам часова редовне наставе седмично, и наставника физике,  два часа редовне наставе седмично. Ожењен, живи у Сокоцу.