ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бојана Марковић, дипл. менаџер јавне управе

Адреса: Гласиначка 13, 71350 Соколац
Телефон: + 387 (0) 57 448 715
Факс: + 387 (0) 57 448 336
E-mail: bojana.markovic@opstinasokolac.net

БИОГРАФИЈА

Рођена у Сарајеву 19.новембра 1981.године. Дипломирани менаџер јавне управе. У два наврата бирана за одборника у Скупштини општине Соколац. Удата,мајка двоје дјеце.

НАДЛЕЖНОСТИ

Предсједник Скупштине представља Скупштину, руководи, припрема, сазива и предсједава сједницом Скупштине, даје иницијативу да се на дневни ред сједнице Скупштине ставе питања из надлежности Скупштине, стара се о остваривању права и дужности одборника и клубова одборника, стара се о поштовању одредби Статута и Пословника, стара се о сарадњи Скупштине са начелником Општине, Општинском административном службом и другим организацијама, установама и предузећима, предсједава сједницом Скупштине у складу са принципима демократског парламетаризма, прати реализацију аката које је донијела Скупштина, потписује акта Скупштине, врши и друге послове утврђене законом, Статутом и Пословником.