ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Сретко Марјановић

Адреса: Гласиначка 13, 71350 Соколац
Телефон: + 387 (0) 57 448 715
Факс: + 387 (0) 57 448 336
E-mail: srnaherc@gmail.com

БИОГРАФИЈА

Рођен у Сарајеву 11.01.1967. године. Учесник рата од 1992. до 1995. године као припадник Специјалне бригаде полиције МУП-а Републике Српске и борац I категорије. Од фебруара 2020. године предсједник Општинског одбора Уједињене Српске Соколац. Ожењен и отац четворо дјеце.

НАДЛЕЖНОСТИ

Предсједник Скупштине представља Скупштину, руководи, припрема, сазива и предсједава сједницом Скупштине, даје иницијативу да се на дневни ред сједнице Скупштине ставе питања из надлежности Скупштине, стара се о остваривању права и дужности одборника и клубова одборника, стара се о поштовању одредби Статута и Пословника, стара се о сарадњи Скупштине са начелником Општине, Општинском административном службом и другим организацијама, установама и предузећима, предсједава сједницом Скупштине у складу са принципима демократског парламетаризма, прати реализацију аката које је донијела Скупштина, потписује акта Скупштине, врши и друге послове утврђене законом, Статутом и Пословником.