ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Љубомир Ерић, дипл. политиколог

Адреса: Гласиначка 13, 71350 Соколац
Телефон: + 387 (0) 57 448 715
Факс: + 387 (0) 57 448 336
E-mail: ljubomir.eric@opstinasokolac.net

БИОГРАФИЈА

Рођен 2.јануара 1957.године у Подкрајевима. Завршио факултет политичких наука у Сарајеву. Обављао функције начелника и замјеника начелника општине Соколац. Два пута ванредно унапређен. Одликован за храброст од стране Генералштаба ВРС, добитник официрске сабље. Добитник грамате Српске православне цркве. Члан СДС-а до 2017.године, а од тада члан ДНС-а. Ожењен, отац једног дјетета.

НАДЛЕЖНОСТИ

Предсједник Скупштине представља Скупштину, руководи, припрема, сазива и предсједава сједницом Скупштине, даје иницијативу да се на дневни ред сједнице Скупштине ставе питања из надлежности Скупштине, стара се о остваривању права и дужности одборника и клубова одборника, стара се о поштовању одредби Статута и Пословника, стара се о сарадњи Скупштине са начелником Општине, Општинском административном службом и другим организацијама, установама и предузећима, предсједава сједницом Скупштине у складу са принципима демократског парламетаризма, прати реализацију аката које је донијела Скупштина, потписује акта Скупштине, врши и друге послове утврђене законом, Статутом и Пословником.