Апотеке

У свим општинама, изузев у oпштини Источни Стари Град, постоји бар по једна апотека, било државна, било приватна. У општини Трново постоји само једна приватна апотека. Остале општине имају пословне јединице у саставу Апотекарске установе Источно Сарајево (државна установа).

Број приватних апотека је знатно већи и превасходно су лоциране у општинским сједиштима.

 ИСТОЧНО САРАЈЕВО

 • Апотека „MEDIC“, Лукавица
 •   Улица: Војводе Путника бр. 57

 

 • Биоритам
 • УлицаРадомира путника бб (тржни центар Туш)
 • Телефон: 065-561-846
 • Фах: 057-317-708
 • Е-мail: info@bioritam.com
 • Belladonna, Источно Сарајево
 • Улица Драже Михајловића бр.120а
 • Телефон:057-340-538
 • Црвена апотека, Источно Сарајево
 • Улица: Војводе Реадомира Путника бб
 • Телефон: 057- 231-104
 • Фармекс, Источно Сарајево
 • Улица Николе Тесле бб
 • Телефон: 057-340-066
 • Фах: 057-340-066
 • Лист, Источно Сарајево
 • Улица Николе Тесле бб
 • Телефон:065-873-520
 • Лука здравља
 • Улица: Трг Илиџанске бригада бб
 • Телефон:057-318-413
 • Лукавица
 • Улица Стефана Немање бр. 3
 • Телефон: 057-342-909
 • Источно Сарајево (Источна Илиџа)
 • УлицаДеркова бр. 21
 • Телефон:057 -351-261
 • Примула, Источно Сарајево
 • Улица Николе Тешановића бб
 • Телефон: 065-882-287

 ПАЛЕ

 • Босиљак, Пале
 • УлицаРоманијска бр. 5
 • Телефон: 057-226-457
 • Мента, Пале
 • Улица: Мокро бб
 • Телефон: 065-515-516
 • Пале
 • Улица Доброслава Јевђевића бб
 • Телефон:057-223-338
 • Професионал-био, Пале
 • Улица Доброслава Јевђевића бр.25
 • Телефон:057-223-326
 • Фах:057-223-309
 • РП/1, Пале
 • Улица Милана Симовића бр. 19
 • Телефон:057-222-123
 • Фах:057-222-123
 • РП/1- Продајно мјесто (ШЦ Том)
 • Улица Милана Симовића бб
 • Телефон:065-900-990
 • РП/1-Продајно мјесто бр. 2
 • Улица Доброслава Јевђевића бб
 • Телефон:065-900-990

СОКОЛАЦ

 • Цитофарм, Соколац
 • Улица: гласиначка бб
 • Телефон:057-320-560
 • Фах:057-320-561
 • Е-mail: citofarm@teol.net
 • Соколац
 • Улица цара Лазара бр. 24.
 • Телефон: 057-448-701

 ТРНОВО 

 • Aпотека у секторској амбуланти у Трнову
 • Улица браће Дивљан бр. 2
 • Телефон:057-342-909