ПАЛЕ- Скупштина општине о ребалансу буџета и измјенама регулационог плана

440

Одборници Скупштине општине Пале разматраће данас више одлука о продаји земљишта и измјени Регулационог плана на подручју Пала и Јахорине. На сједници Скупштине општине Пале требало би да буде усвојена Стратегије развоја пољопривреде и руралних подручја општине Пале до 2027. године.

На дневном реду наћи ће се и Нацрт плана буџета општине Пале за 2021.годину (ребаланс), као и информације о снабдјевању електричном енергијом и стању електродистрибутивне мреже на подручју општине Пале, стању јавног превоза у 2020.години на подручју општине Пале, те информација о стању аграра.

Сједница Скупштине општине Пале почиње у 10,00 часова.

ДНЕВНИ РЕД

 1. Записник 4. сједнице Скупштине општине
 2. Информација о снабдјевању електричном енергијом и стању електродистрибутивне мреже на подручју општине Пале
 3. Информација о стању јавног превоза у 2020.години на подручју општине Пале
 4. Информација о стању аграра на подручју општине Пале
 5. Нацрт плана буџета општине Пале за 2021.годину (ребаланс)
 6. Приједлог одлуке о усвајању Стратегије развоја пољопривреде и руралних подручја општине Пале до 2027. године
 7. Приједлог одлуке о продаји земљишта непосредном погодбом „КД ГРАДЊА“ Д.О.О. Пале ради комплетирања грађевинске парцеле
 8. Приједлог одлуке о продаји земљишта непосредном погодбом„РАПИДЕКС“ Д.О.О.Бијељина ради комплетирања грађевинске парцеле
 9. Приједлог одлуке о продаји земљишта непосредном погодбом „РАПИДЕКС“ Д.О.О. Бијељина ради комплетирања грађевинске парцеле
 10. Приједлог одлуке о продаји земљишта непосредном погодбом„КВАДРАТИНВЕСТ“ ДОО Бања Лука ради комплетирања гађевинске парцеле
 11. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“ на иницијативу Савић Томислава
 12. Приједлог одлуке о именовању Савјета плана за праћење израде измјена и допуна Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“ на иницијативу Савић Томислава
 13. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна Регулационог плана дијела посбеног подручја „Јахорина“ на иницијативу правног лица „Лакинг“ ДОО Источно Сарајево
 14. Приједлог одлуке о именовању Савјета плана за праћење узраде измјена и допуна Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“ на иницијативу правног лица „Лакинг“ ДОО Источно Сарајево
 15. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“ на иницијативу Гранзов Радивоја
 16. Приједлог одлуке о имановању Савјета плана за праћење израде измјена и допуна Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“ на иницијативу Гранзов Радивоја
 17. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“ на иницијативу Благојевић Богдана и Кусмук Миломира
 18. Приједлог одлуке о именовању Савјета плана за праћење израде измјена и допуна Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“ на иницијативу Благојевић Богдана и Кусмук Миломира
 19. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана спортско – рекреативног центра „Дворишта“ на иницијативу Ћосовић Слађане
 20. Приједлог одлуке о именовању Савјета плана за праћење израде измјена и допина дијела Регулационог плана спортско-рекреативног центра „Дворишта“ на иницијативу Ћосовић Слађане
 21. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна Регулационог плана  „Пале-Центар“
 22. Приједлог одлуке о именовању Савјета за праћење израде измјена и допуна Регулационог плана „Пале-Центар“
 23. Приједлог одлуке о усвајању измјена и допуна дијела Регулационог плана „Коран“ на иницијативу правног лица „Оногошт“ ДОО Соколац
 24. Приједлог одлуке о усвајању измјена и допуна дијела Регулационог плана „Пале-Центар“ на иницијативу правног лица „Станишић“ ДОО Пале
 25. Приједлог одлуке о усвајању урбанисричко-техничких услова за изградњу викенд куће-01
 26. Приједлог одлуке о усвајању урбанистичко-техничких услова за изградњу пословног објекта
 27. Приједлог одлуке о усвајању урбанистичко-техничких услова за формирање грађевинских парцела
 28. Приједлог одлуке о замјени неизграђеног грађевинског земљишта
 29. Приједлог одлуке о замјени неизграђеног грађевинског земљишта
 30. Приједлог закључка (Термаг)
 31. Приједлог закључка ( Родић и други)
 32. Приједлог закључка (Петровић Маринко)
 33. Приједлог закључка (MRM GROUP)
 34. Приједлог закључка (B&B VUČKO)
 35. Приједлог закључка (Снежана Аврамовић Кременовић)
 36. Приједлог закључка (Хоризонт3)
 37. Приједлог закључка (Угар-ски)
 38. Приједлог закључка (Угоститељски сервис Влада Републике Српске)
 39. Приједлог одлуке о усвајању Стратегије безбједности саобраћаја општине Пале за 2021-2030 годину
 40. Приједлог одлукле о усвајању Стратегије развоја социјалног становања у општини Пале за период 2021.-2030 годину
 41. Приједлог одлуке о административним таксама
 42. Приједлог одлуке о давњу сагласности на Приједлог Измјене Цјеновника дистрибуције воде за пиће дјел.бр.3163/13 од децембра године
 43. Приједлог одлуке о давању сагласности Јавној установи Дјечији центар „Буба- мара“ Пале на економску цијену за 2021. годину
 44. Приједлог одлуке о давању сагласности Јавној установи Дјечији центар „Буба- мара“ о утврђивању цијене боравка дјеце у вртићу
 45. Приједлог одлуке о давању сагласности на већи број дјеце у васпитним групама од 20% за 2021.годину у Јавној установи Дјечији центар „Буба-мара“ Пале
 46. Приједлог одлуке о додјели награда и признања поводом Празника општине Пале
 47. Информација о тренутном стању педијатра у Јавној здравственој установи Дом здравља “Пале” Пале.
 48. Информација о стању и заштити животне средине на подручју општине Пале
 49. Одборничка питања.