ПАЛЕ- У сриједу сједница Скупштине општине, на дневном реду 72 тачке

534

На основу члана 83. и 84. Пословника о раду Скупштине  општине Пале

С   А  З   И   В   А   М

            4. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПАЛЕ

Сједница ће се одржати у сриједу, 02. јуна 2021. године са почетком у 09,00  часова у сали  Јавне установе за културу и спорт „Културно- спортски центар“ Пале.

За сједницу предлажем сљедећи

                                 ДНЕВНИ РЕД

 1. Записник 3. сједнице Скупштине општине Пале
 2. Информација о стању безбједности на подручју општине Пале у 2020. години
 3. Информација о последицама  пандемије  на број запослених  и привредну активност на територији општине Пале  као и здравља грађана
 4. Информација о правилнику за израду социјалне карте на територији општине Пале
 5. Извјештај о раду и пословању у 2020. години  јавних предузећа и установа  чији  је оснивач општина Пале:

– Извјештај о раду и пословању ЈП „Градске топлане“ а.д. Пале

– Извјештај о раду и пословању ЈП „Пале- Стан“ а.д. Пале

– Извјештај о раду и пословању ЈП „Водовод и канализација“ а.д. Пале

– Извјештај о раду и пословању ЈП „Комунално“ а.д. Пале

– Извјештај о раду и пословању  ЈУ за културу и спорт КСЦ „Пале“

– Извјештај о раду и пословању ЈУ „Народна библиотека“ Пале“

– Извјештај о раду и пословању ЈУ Дом здравља „Пале“

– Извјештај о раду и пословању ЈУ „Центар за социјални рад“ Пале

– Извјештај о раду и пословању  ЈУ  Дјечији центар „Буба- Мара“ Пале

– Извјештај о раду и пословању ЈУ „Туристичка организација“ Пале

 1. Приједлог одлуке о усвајању извјештаја о извршењу буџета општине Пале за години
 2. Извјештај о наплати накнада за земљиште по уговорима на одложено плаћање
 3. Извјештај о провођењу Програма  изградње и уређења  простора на подручју општине Пале у 2020. години
 4. Извјештај о провођењу Програма утрошка средстава остварених продајом шумских дрвних сортимената на подручју општине  Пале у 2020. години
 5. Извјештај о утрошку средстава остварених од водопривредних  накнада у 2020. години
 6. Приједлог одлуке о усвајању Палана за измирење неизмирених обавеза општине Пале пренесених из претходног периода
 7. Приједлог одлуке о давању сагласности за издавање гаранције Општине Пале за дугорочно кредитно задужење Комуналног предузећа „Градске топлане“ а.д. Пале
 8. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о утврђивању посебног интереса  за отуђење земљишта  у својини општине Пале
 9. Приједлог одлуке о пријевременом ступању на снагу Одлуке о измјени Одлуке  о утврђивању посебног интереса за отуђење земљишта у својини општине Пале
 10. Приједлог одлуке о куповини градског грађевинског земљишта
 11. Приједлог одлуке о условима и начину продаје неизграђеног  градског грађевинског земљишта у својини општине Пале
 12. Приједлог одлуке о приватизацији стана у својини општине Пале
 13. Приједлог одлуке о измјени и допуни  Одлуке  о накнади трошкова у поступку  провођења  иницијатива за измјену  или допуну  проведбених  планских аката
 14. Приједлог одлуке о пријевременом ступању на снагу Одлуке  о измјени и допуни Одлуке о накнади  трошкова  провођења иницијатива за измјену  или допуну  проведбених  планских аката
 15. Приједлог одлуке о усвајању урбанистичко- техничких услова  за формирање  грађевинских парцела
 16. Приједлог одлуке о усвајању урбанистичко-техничких услова за формирање грађевинских парцела
 17. Приједлог одлуке о усвајању урбанистичко- техничких услова за изградњу апартманског  насеља „Дворишта“
 18. Приједлог одлуке о усвајању урбанистичко- техничких услова за формирање грађевинске парцеле апартманског насеља „Дворишта“
 19. Приједлог одлуке о усвајању урбанистичко- техничких услова за изградњу Етно села
 20. Приједлог програма подстицаја развоја пољопривреде у општини Пале за 2021. годину
 21. Приједлог одлуке о утврђивању нацрта измјена и допуна дијела Регулационог плана „Коран“ на иницијативу  правног лица „Оногошт“ ДОО Соколац
 22. Приједлог одлуке о утврђивању нацрта измјена и допуна дијела Регулационог плана  „Пале- Центар“ на иницијативу правног лица „Станишић“ ДОО Пале
 23. Приједлог одлуке о утврђивању нацрта измјена и допуна дијела Регулационог плана „Пале- Центар“ на иницијативу Савић Немање
 24. Приједлог одлуке о приступању изради измјене и допуне дијела Регулационог плана Пале- Центар“ на иницијативу Чулина Анђеле
 25. Приједлог одлуке о именовању Савјета плана за праћење израде измјена и допуна дијела Регулационог плана „Пале- Центар“ на иницијативу  Чулина Анђеле
 26. Приједог одлуке о приступању изради измјене и допуне Регулационог плана  дијела посебног подручја „Јахорина“ на иницијативу правног лица  „Лавина“ ДОО Јахорина
 27. Приједлог одлуке о именовању Савјета плана за праћење израде измјена и допуна  Регулационог плана посебног подручја „Јахорина“ на иницијативу правног лица  „Лавина“ ДОО Јахорина
 28. Приједлог одлуке о приступању изради измјене и допуне Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“ на иницијативу правног лица „Лакинг“ ДОО Источно Ново Сарајево
 29. Приједлог одлуке о именовању Савјета плана за праћење израде  измјена и допуна Регулационог плана  дијела посебног подручја  „Јахорина“ на иницијативу правног лица „Лакинг“ ДОО Источно Ново Сарајево
 30. Приједлог одлуке о приступању изради измјене и допуне Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“ на иницијативу Нинић Ладислава
 31. Приједлог одлуке о именовању Савјета плана за праћење израде измјена и допуна Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“ на  иницијативу Нинић Ладислава
 32. Приједлог одлуке о приступању изради измјене и допуне Регулационог плана дијела  посебног подручја  „Јахорина“ на иницијативу Пандуревић Немање
 33. Приједлог одлуке о именовању Савјета плана  за праћење  израде измјена и допуна  Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“ на иницијативу Пандуревић Немање
 34. Приједлог одлуке о приступању изради измјене и допуне Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“ на иницијативу Тркуља Владимира и Дејана
 35. Приједлог одлуке о именовању Савјета плана за праћење израде измјена и допуна Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“ на иницијативу Тркуља Владимира и Дејана
 36. Приједлог одлуке о приступању изради измјене и допуне  Регулационог плана  дијела  посебног подручја „Јахорина“ на иницијативу Плакаловић  Срђана и Зорана
 37. Приједлог одлуке о именовању Савјета плана  за праћење израде  измјена и допуна Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“ на иницијативу Плакаловић  Срђана и Зорана
 38. Приједлог одлуке о приступању изради измјене и допуне Регулационог плана дијела посебног подручја  „Јахорина“ на иницијативу Видојевић Мирослава
 39. Приједлог одлуке о именовању Савјета плана за праћење израде измјена и допуна Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“ на иницијативу Видојевић Мирослава
 40. Приједлог одлуке о приступању изради измјене и допуне Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“ на иницијативу Јаковљевић Мирка
 41. Приједлог одлуке о именовању Савјета плана за праћење израде измјена и допуна Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“ на иницијативу Јаковљевић Мирка
 42. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о утврђивању посебног интереса за отуђење земљишта у својини општине Пале ради легализације инвестиционог пројекта
 43. Приједлог закључка (Лакинг)
 44. Приједлог закључка (Ћосовић Слађана)
 45. Приједлог закључка (Савић Томислав)
 46. Приједлог закључка (Чворо Владан)
 47. Приједлог закључка (Гранзов Радивоје)
 48. Приједлог закључка (Дујаковић Нада)
 49. Приједлог закључка (Благојевић Богдан и Кусмук Миломир)
 50. Приједлог закључка
 51. Приједлог закључка
 52. Приједлог закључка
 53. Приједлог закључка
 54. Приједлог одлуке о утврђивању критеријума и расписивању Јавног конкурса за именовање Одбора за жалбе општине Пале
 55. Приједлог одлуке о комуналном реду
 56. Приједлог одлуке о кућном реду у стамбеним зградама
 57. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о одборничкој  легитимацији
 58. Приједлог одлуке о  одређивању висине накнаде за  воду
 59. Приједлог рјешење о измјени Рјешења о именовању Комисије за прописе
 60. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Комисије за омладину
 61. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Савјета за спорт
 62. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Савјета за културу и образовање
 63. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Одбора за друштвени надзор и представке
 64. Приједлог рјешења о разрјешењу директора  Јавне установе за културу и спорт „Културно- спортски  центар“ Пале
 65. Приједлог рјешења о именовању в.д. директора Јавне установе за културу и спорт „Културно- спортски центар“ Пале
 66. Приједлог рјешења о именовању Комисије за избор  Одбора за жалбе Општине Пале
 67. Одборничка питања

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Пале
Дамјан Шкипина, с.р.