ПАЛЕ- У четвртак сједница Скупштине општине

386

На основу члана 82. и 83. Пословника Скупштине општине Пале

      С  А  З  И  В  А  М
9. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПАЛЕ

Сједница ће се одржати 24. 02. (четвртак) 2022. године у 10,00 часова у сали за сједнице Скупштине општине Пале.

За сједницу предлажем сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Записник 8. сједнице Скупштине општине Пале
 2. Информација о стању у области запошљавања на подручју општине Пале
 3. Приједлог одлуке о утврђивању тржишне цијене неизграђаног градског грађевинског земљишта у 2022. години на  подручју општине Пале
 4. Приједлог одлуке о висини просјечне коначне грађевинске цијене 1м2 корисне површине стамбеног и пословног простора за 2021.годину на подручју општине Пале
 5. Приједлог одлуке о висини трошкова уређења неизграђеног градског грађевинског земљишта у 2022.години на подручју општине Пале
 6. Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о куповини непокретности
 7. Приједлог рјешења о преузимању и додјели земљишта (Вуковић Војислав)
 8. Приједлог одлуке о продаји неизграђеног грађевинског земљишта непосредном погодбом
 9. Приједлог одлуке о трошковима ренте и уређења грађевинског земљишта за изградњу зграде Полицијске управе Источно Сарајево
 10. Приједлог одлуке о замјени неизграђеног  грађевинског земљишта- Споразум  о рјешавању имовинско-правних односа
 11. Приједлог одлуке о успостављању сарадње између Општине Пале (РС) и Опћине Пале (ФБиХ)
 12. Приједлог одлуке о успостављању сарадње између Општине Пале и Градске општине Младеновац
 13. Приједлог одлуке о пријевременом ступању на снагу Одлуке о успостављању сарадње између Општине Пале и  Градске  општине Младеновац
 14. Приједлог одлуке о усвајању измјена и допуна Регулационог плана  дијела посебног подручја „Јахорина“ на иницијативу Благојевић Богдана и Кусмук Миломира
 15. Приједлог одлуке о усвајању измјена и допуна Регулационог плана  дијела посебног подручја „Јахорина“ на иницијативу правног лица „B&B Vučko“ ДОО Јахорина
 16. Приједлог одлуке о усвајању измјена и допуна Регулационог плана  дијела посебног подручја „Јахорина“ на иницијативу правног лица „Хоризонт три“ ДОО Пале
 17. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“ на иницијативу правног лица „КД ГРАДЊА“ ДОО Пале
 18. Приједлог одлуке o именовању Савјета плана за праћење израде измјена и допуна Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“ на иницијативу правног лица „КД ГРАДЊА“ ДОО Пале,
 19. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“ на иницијативу Чворо Владана
 20. Приједлог одлуке o именовању Савјета плана за праћење израде измјена и допуна Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“ на иницијативу Чворо Владана
 21. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“ на иницијативу Дујковић Наде
 22. Приједлог одлуке o именовању Савјета плана за праћење израде измјена и допуна Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“ на иницијативу Дујковић Наде
 23. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“ на иницијативу Кременовић Аврамовић Снежане
 24. Приједлог одлуке o именовању Савјета плана за праћење израде измјена и допуна Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“ на иницијативу Кременовић Аврамовић Снежане
 25. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“ на иницијативу правног лица „МРМ ГРОУП“ ДОО Зворник
 26. Приједлог одлуке o именовању Савјета плана за праћење израде измјена и допуна Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“ на иницијативу правног лица „МРМ ГРОУП“ ДОО Зворник
 27. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“ на иницијативу правног лица „ВР АУТО“ ДОО Брчко
 28. Приједлог одлуке o именовању Савјета плана за праћење израде измјена и допуна Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“ на иницијативу правног лица „ВР АУТО“ ДОО Брчко
 29. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“ на иницијативу АД ОЦ „Јахорина“ (водоакумулација Пољице)
 30. Приједлог одлуке o именовању Савјета плана за праћење израде измјена и допуна Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“ на иницијативу АД ОЦ „Јахорина“, (водоакумулација Пољице)
 31. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“ на иницијативу АД ОЦ „Јахорина“ (спортски терен и хелиодром)
 32. Приједлог одлуке o именовању Савјета плана за праћење израде измјена и допуна Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“ на иницијативу АД ОЦ „Јахорина“, (спортски терен и хелиодром)
 33. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“ на иницијативу АД ОЦ „Јахорина“ (Огорјелица)
 34. Приједлог одлуке o именовању Савјета плана за праћење израде измјена и допуна Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“ на иницијативу АД ОЦ „Јахорина“, (Огорјелица)
 35. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“ на иницијативу АД ОЦ „Јахорина“ (Рајска долина)
 36. Приједлог одлуке o именовању Савјета плана за праћење израде измјена и допуна Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“ на иницијативу АД ОЦ „Јахорина“, (Рајска долина)
 37. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана спотско туристичког центра „Дворишта“ на иницијативу правног лица „УГАР СКИ“ ДОО Пале
 38. Приједлог одлуке o именовању Савјета плана за праћење израде измјена и допуна дијела Регулационог плана спотско туристичког центра „Дворишта“ на иницијативу правног лица „УГАР СКИ“ ДОО Пале
 39. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана „Пале-Центар“ на иницијативу правног лица „МИ БОНЕС“ ДОО Пале
 40. Приједлог одлуке o именовању Савјета плана за праћење израде измјена и допуна дијела Регулационог плана „Пале-Центар“ на иницијативу правног лица „МИ БОНЕС“ ДОО Пале
 41. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана „Коран“ на иницијативу Петровић Ранка
 42. Приједлог одлуке o именовању Савјета плана за праћење израде измјена и допуна дијела Регулационог плана „Коран“ на иницијативу Петровић Ранка,
 43. Приједлог закључка о прихватњу иницијативе за измјену и допуну Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“ на захтјев Јанковић Саше
 44. Приједлог закључка о прихватњу иницијативе за измјену и допуну Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“ на захтјев правног лица „Panorama Hills“ ДОО Источно Ново Сарајево
 45. Приједлог закључка о прихватњу иницијативе за измјену и допуну Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“ на захтјев Елек Немање
 46. Приједлог закључка о прихватњу иницијативе за измјену и допуну Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“ на захтјев правног лица „Гралекс“ ДОО Пале
 47. Приједлог закључка о прихватњу иницијативе за измјену и допуну Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“ на захтјев Тркуља Владимира
 48. Приједлог закључка о прихватњу иницијативе за измјену и допуну Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“ на захтјев Раичевић Петра
 49. Приједлог закључка о прихватању иницијативе за измјену и допуну Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“на захтјев Клепић Мира
 50. Приједлог закључка о прихватању иницијативе за измјену и допуну Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“ на захтјев Јањић Горана
 51. Приједлог одлуке о давању сагласности на План и програм рада ЈУ „Културно-спортски центар“ Пале за годину
 52. Приједлог одлуке о приједлогу броја и просторног распореда основних школа на подручју општине Пале

Промет некретнина:

 1. Приједлог одлуке о продаји земљишта непосредном погодбом Обућина Ненаду ради комплетирања грађевинске парцеле
 2. Приједлог одлуке о продаји непокретности у власништву општине Пале на Јахорини непосредном погодбом купцу „СЛОБОПРОМ“ Д.О.О. Лончари
 3. Одборничка питања

Позив за 9. сједницу Скупштине општине Пале – преузмите документ

        ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Пале
   Дамјан Шкипина,с.р.