Географски положај

Општина Пале се налази у југоисточном дијелу Републике Српске и Босне и Херцеговине. Заузима површину од 492 км2 у висинском интервалу 624–1916 м надморске висине. Смјештена је између планинских масива Јахорине са југа и југоистока, Госине са истока, Романије са сјевероистока и Озрена са сјевера и сјеверозапада. Највећа надморска висина општине је врх Огорјелица (1916 м) на Јахорини, а најнижа у кориту ријеке Миљацке испод Довлића. Највећи дио општине Пале је смјештен изнад 800 м надморске висине.

У нижим дијеловима општине заступљена је умјерено топла и влажна клима, а већ од Пала према вишим предјелима изражена је умјерено хладна влажна клима. И једну и другу климу карактерише равномјеран распоред падавина у току године без сувог раздобља. Већ од 1.000 м надморске висине ова клима прелази у планинску климу.

Подручје општине Пале обухвата 492 км² изразито планинског карактера, са надморском висином од 624 до 1916 м. Најнижа тачка је на 624 м надморске висине, на западној страни општине, гдје се спајају паљанска и мокрањска Миљацка .

Средишњи дио општине Пале заузима паљанска котлина, смјештена између планинских масива: Јахорине са југа, Госине са истока, Романије са сјевероистока, Озрена са сјевера и сјеверозапада и Требевића са запада. Сједиште општине је у насељу Пале. Пале су смјештене у самој котлини, која са прибрежјем заузима површину од око 8,5 км². Смјештене су на надморској висини од 820 м.

Пале су према географско-природним особинама одавно познате као климатско љечилиште и излетиште. Љепота околине, чист ваздух и близина скијашких терена на Јахорини представљају природну диспозицију и реалну основу за развој туризма. У нижим дијеловима општине заступљена је умјерено топла и влажна клима, Већ од 1.000 м надморске висине ова клима прелази у планинску климу. Оштра планинска клима осјећа се и тијеком љетних мјесеци, кад температура зрака ријетко прелази 25° Целзија.

Претежан дио површине општине сачињава шумско земљиште (64%), а свега (34%) пољопривредно и остало земљиште.

На подручју опћине налази се неколико познатих пећина: Орловача, Пећина Извор Мокрањске Миљацке, Титова пећина Боговићи, Попова пећина и Новакова пећина.

Једна од најзначајнијих природних знаменитости је пећина Орловача, која је уређена за туристичке посјете. Орловача (948 м) се налази на истоименом узвишењу у западном дијелу романијског свода, заселак Доње Сињево, насеље Сумбуловац, у сливу мокрањске Миљацке, односно у долини њене десне притоке Сињаве.

Опсежна истраживања извора Миљацке укључила су и топографска мјерења, биоспелеолошка и хидролошка истраживања као и испитивања трагова културе човјека. Истраживања су извођена током 2007 – 2009. године. До данас, спелеолози су истражили 7.100 м, чиме је пећина Извор Мокрањске Миљацке постала најдужа документована пећина у цијелој Босни и Херцеговини.