ПАЛЕ- У петак сједница Скупштине општине

1364

Шеснаеста редовна сједница СО Пале биће одржана у петак, 14.децембра 2018. године, са почетком у 10,00  часова у сали  Скупштине општине Пале.

ДНЕВНИ РЕД

  1. Записник 15. сједнице Скупштине општине Пале

2.Информација у области спорта на подручју општине Пале

3.Приједлог Програма рада Скупштине општине Пале за 2019. годину

4.Приједлог измјена и допуна Акционог плана енергетске ефикасности општине Пале за период 2016-2018

5.Приједлог Програма  изградње и уређења простора на подручју општине Пале за 2018. годину (ребаланс)

6.Приједлог  Програма утрошка средстава  остварених продајом шумских дрвних сортимената на подручју општине Пале у 2018. години (ребаланс)

7.Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о  буџета општине  Пале за 2018. годину (ребаланс)

8.Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о извршењу буџета општине Пале за 2018. годину (ребаланс)

9.Приједлог програма изградње и уређења простора на подручју општине Пале у 2019. години

10.Приједлог програма утрошка средстава остварених продајом шумских дрвних сортимената на подручју општине Пале у 2019. години

11.Приједлог програма утрошка средстава по основу водопривредних накнада у 2019. години

12.Приједлог  Одлуке о буџету општине Пале за 2019. годину

13.Приједлог Одлуке о извршењу буџета општине Пале за 2019. годину

14.Извјештај Комисије за  буџет и финансије

15.Приједлог Одлуке о утврђивању вриједности непокретности

16.Приједлог Одлуке о утврђивању пореске  стопе пореза на непокретности на подручју општине Пале

17.Приједлог Одлуке о губљењу статуса непокретности у општој употреби

18.Приједлог Одлуке о уступању непокретности на  кориштење

19.Пријдлог Одлуке о пријевременом ступању на снагу Одлуке о уступању непокретности на кориштење

20.Приједлог Одлуке о висини просјечне коначне грађевинске цијене 1 м2 корисне површине стамбеног и пословног простора за 2018. годину  на подручју општине Пале

21.Приједлог Одлуке о замјени неизграђеног  грађевинског земљишта

22.Приједлог Одлуке  о продаји  непосредном погодбом

23.Приједлог Одлуке о продаји  непосредном погодбом

24.Приједлог Одлуке о продаји  непосредном погодбом

25.Приједлог Одлуке о продаји  непосредном погодбом

26.Приједлог Одлуке  о статусу  дијела привремених  објеката

27.Приједлог Одлуке о уступању непокретности на кориштење

28.Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску, услужну и дјелатност игара на срећу на подручју општине Пале

29.Приједлог Одлуке о пријевременом ступању на снагу Одлуке  о измјени Одлуке о одређивању радног времена правним лицима и педузетницима  који обављају трговинску, занатску, услужну и дјелатност игара на срећу на подручју општине Пале

30.Информација Општинске изборне комисије

  1. Приједлог Рјешења о именовању жирија за избор спортисте општине Пале у 2018. години
  2. Одборничка питања.

 

/Opstina-Pale/