СТРАТЕГИЈУ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПАЛЕ за период 2017-2026. године

218

СТРАТЕГИЈУ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПАЛЕ за период 2017-2026. године можете погледати ОВДЈЕ.