СТРАТЕГИЈУ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПАЛЕ за период 2017-2026. године

105

СТРАТЕГИЈУ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПАЛЕ за период 2017-2026. године можете погледати ОВДЈЕ.