СТРАТЕГИЈУ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПАЛЕ за период 2017-2026. године

27

СТРАТЕГИЈУ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПАЛЕ за период 2017-2026. године можете погледати ОВДЈЕ.