Дрвна индустрија

Дрвопрерађивачки сектор је доминантан у индустрији Пале у погледу оствареног укупног прихода и броја запослених радника. Овај сектор је извозно оријентисан и остварује највеће учешће у извозу. Сектор прераде дрвета представлја окосницу развоја општине са сталном тенденцијом проширења производње са вишим фазама прераде и новим запошњавањима.

Дрвна индустрија има посебан и стратешки значај за општину Соколац.

Шуме су један од најважнијих природних ресурса општине Трново које заузимају 67% њене површине. Вриједност шума се директно приказује кроз производњу тог другог дрвета и индиректно кроз више бенефиција функције као што су регулисање воде и климе, заштиту земљишта, развој туризма. Фонд шуме – обилне шуме букве, јеле, смрче и храста у мањој мјери