Главне карактеристике

ОПШТИНЕ У САСТАВУ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО:

У привреди општине Пале веома значајно мјесто заузима туризам.

Томе доприноси велики број природних и изграђених вриједности, повољан географски положај, туристички положај, саобраћајни положај и велики број смјештајних капацитета. Централно мјесто припада олимпијској планини Јахорини која је главни носилац развоја зимског туризма општине.

Гондола Јахорина Експрес од великог значаја за општину.
Гондола ће представљати значајну везу између Пала, Јахорине и града Сарајева. Ова веза ће се директно одразити већи развој туризма, број спортских активности, а сама имплементација, отворити велики број нових радних места.
Реализација пројекта има вишеструки економски и друштвени значај, а даће значајан допринос заштити животне средине.

Дрвопрерађивачки сектор је доминантан у индустрији Пале у погледу оствареног укупног прихода и броја запослених радника. Овај сектор је извозно оријентисан и остварује највеће учешће у извозу. Сектор прераде дрвета представља окосницу развоја општине са сталном тенденцијом проширења производње са вишим фазама прераде и новим запошњавањима.

Општина Соколац располаже са 38.013 ха шума и шумског земљишта.

Дрвна индустрија има посебан и стратешки значај за општину Соколац.

Примарном пољопривредном производњом на подручју општине се углавном бави индивидуални сектор. Доминира сточарска производња, узгајање кромпира и осталих ратарских култура и производња меда.

Општина Соколац је изразито рурално подручје. На квадратном километру живи 22 становника. Као рурално подручје, предност у развоју даје пољопривреди, јер посједује чисту и здраву животну средину

Од укупне територије општине Соколац, пољопривредно земљиште заузима површину од 32.474 ха, у оквиру којег се под ливадама и пашњацима налази 6/7 (28.148 ха), а под ораницама и воћњацима 1/7 (4.326 ха).

Шуме су један од најважнијих природних ресурса општине Трново које заузимају 67% њене површине. Вриједност шума се директно приказује кроз производњу тог другог дрвета и индиректно кроз више бенефиција функције као што су регулисање воде и климе, заштиту земљишта, развој туризма. Фонд шуме – обилне шуме букве, јеле, смрче и храста у мањој мјери

Општину Источна Илиџа карактерише континентална клима која је повољна за узгој ратарске и повртарске културе које су највише и заступљене на овом подручју.

Задњих година становништво општине Источна Илиџа се све више одлучује за бављење производње у заштићеним просторима. На општини Источна Илиџа тренутно је под пластеницима засађено преко 3500 м² пољопривредног земљишта, а показатељ да се ове површине из године у годину повећавају је стање из 2006. године када је под пластеницима било свега 800 м² пољопривредног земљишта.

Општина Источна Илиџа располаже са више индустријских и пословних зона и у том погледу предњачи у односу на остале општине Источног Сарајева.

У структури привреде општине Источни Стари Град углавном су заступљена микро, мала и средња предузећа.

На општини постоје значајне количине камена који се показао као интересантан и атрактиван у области грађевинарства посебно украсног карактера.

Општина је оријентисана за развој пољопривреде, посебно сточарства и ратарства у индивидуалној производњи.

Подручје општине Источно Ново Сарајево карактерише пословање предузећа из области машинске и електро индустрије, грађевинарства, трговине, туризама и прехрамбене индустрије

Посљедњих година у овој општини се спроводе активности у погледу развоја туризма.

У општини Источно Ново Сарајево изграђен је природни амфитеатар„Бели Вук“ на локацији Помоли у селу Тврдимићи, који се налази на надморској висини од 1.052 метра и моћи ће да окупи око 500 особа. Урбанистичким пројектом Тврдимића је предвиђено да се овдје гради викенд објекати, угоститељских објеката, спортски терен са вјештачком травом, стазе за шетњу, адреналински парк, зип лајн, као и видиковац. Неки од ових садржаја већ су изграђени.