Пољопривреда

Примарном пољопривредном производњом на подручју општине Соколац се углавном бави индивидуални сектор. Доминира сточарска производња, узгајање кромпира и осталих ратарских култура и производња меда.

Општина Соколац је изразито рурално подручје. На квадратном километру живи 22 становника. Као рурално подручје, предност у развоју даје пољопривреди, јер посједује чисту и здраву животну средину

Од укупне територије општине Соколац, пољопривредно земљиште заузима површину од 32.474 ха, у оквиру којег се под ливадама и пашњацима налази 6/7 (28.148 ха), а под ораницама и воћњацима 1/7 (4.326 ха).

Општину Источна Илиџа карактерише континентална клима која је повољна за узгој ратарске и повртарске културе које су највише и заступљене на овом подручју.

Задњих година становништво општине Источна Илиџа се све више одлучује за бављење производње у заштићеним просторима. На општини Источна Илиџа тренутно је под пластеницима засађено преко 3500 м² пољопривредног земљишта, а показатељ да се ове површине из године у годину повећавају је стање из 2006. године када је под пластеницима било свега 800 м² пољопривредног земљишта.

Општина је оријентисана за развој пољопривреде, посебно сточарства и ратарства у индивидуалној производњи.