RеLOаD2 пројекат

Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (ReLOaD2) наставак је иницијатива подржаних од стране Европске уније – Пројекат јачања локалне демократије (LOD, 2009-2016) и накнадно проширеног Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану (ReLOaD, 2017-2020). Као и претходне пројекте, овај пројекат финансира Европска унија (ЕU), а спроводи Развојни програм Уједињених нација (UNDP). ReLOaD2 ће се наставити проводити на Западном Балкану, конкретно Албанији, Босни и Херцеговини (БиХ), Косову*, Сјеверној Македонији, Црној Гори и Србији.

На Западном Балкану још увијек је недовољно развијена сарадња између јединица локалне самоуправе и организација цивилног друштва (ОЦД). Недостатак транспарентности у финансирању ОЦД из јавних извора се препознаје као једна од највећих препрека развоја и функционисања цивилног друштва, с обзиром на то да не постоји јасна одговорност у расподјели и потрошњи тих средстава. Модели који се користе су често непотпуни и дискриминаторни, те не доприносе јачању положаја и важности цивилног друштва у заједницама и успоравају даљи развој партиципативне демократије.
Пројекат за циљ има јачање партиципативне демократије и ЕУ интеграција на Западном Балкану, путем оснаживања цивилног друштва и подстицања младих на активно учешће у процесу доношењу одлука, те унапређења подстицајног правног и финансијског окружења за цивилно друштво.

Уз споменуто, радиће на јачању партнерстава између локалних власти и цивилног друштва на подручју Западног Балкана, ширењем успјешног модела транспарентног пројектног финансирања ОЦД (LOD методологија) из буџета јединица локалне самоуправе, усмјереног ка већем грађанском учешћу и учешћу младих у процесима доношења одлука и унапређењу пружања услуга у локалним заједницама.
ReLOaD2 ће побољшати капацитете локалних самоуправа и ОЦД да се укључе у продуктивна партнерства и допринијеће побољшању пружања услуга и реализацији локалних приоритета у складу са развојним стратегијама. Подстаћи ће локалне власти да користе јавно финансирање ОЦД на транспарентан и развојно оријентисан начин, препознајући локалне потребе и прихватајући пројектно заснован приступ. Такође, Пројекат ће промовисати ангажовање младих и подржати спровођење омладинских иницијатива, те ће радити на побољшању њихових економских перспектива у партнерским локалним заједницама.

Уз наведено, град Источно Сарајево учествује у ReLOaD2 активностима за младе. Једна од активности јесте Дијалог за младе – консултативни механизам за укључивање младих у живот заједнице, путем којег млади људи имају могућност да идентификују потребе, проблеме и неискориштене потенцијале, те истовремено понуде иницијативе или рјешења за унапређење квалитете властитог живота и живота локалне заједнице. Овакав начин ангажмана младих директно утиче на повећање њиховог учешћа у процесима доношења одлука на локалном нивоу, оснажује их и осигурава да се у пуном капацитету искористи њихов потенцијал. Уз то, биће подржан и одређени број омладинских пројеката, те реализован ангажман УН волонтера. Ово је одлична прилика за младе ентузијасте да се укључе у рад локалне институције, али и пруже подршку у јачању односа са организацијама цивилног друства, грађанским/омладинским удружењима, као и ReLOaD2 пројекту у реализацији активности на нивоу подручја у којем живе.


У Босни и Херцеговини, ReLOaD2 ће дјеловати у 13 партнерских јединица локалне самоуправе:

 1. Град Бихаћ
 2. Град Приједор
 3. Град Градишка
 4. Опћина Центар Сарајево
 5. Опћина Ново Сарајево
 6. Општина Рудо
 7. Опћина Витез
 8. Град Горажде
 9. Град Источно Сарајево
 10. Град Мостар
 11. Опћина Прозор Рама
 12. Општина Гацко
 13. Општина Угљевик

ReLOaD2 Facebook

ReLOaD2 UNDP webstranica

Knowledge Sharing Platforma

Информација о раду форума за грађанске иницијативе у ReLOaD2 партнерским јединицама локалне самоуправе

Опште информације о ReLOaD2 пројекту

Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (ReLOaD2) је четворогодишњи пројекат (2021- 2024. године), који финансира Европска унија (ЕU), а имплементира Развојни програм Уједињених нација (UNDP).

ReLOaD2 се заснива на позитивним искуствима ReLOaD1 пројекта као и пројекта Јачање локалне демократије (LOD), који је у Босни и Херцеговини проводио UNDP, уз финансијску подршку ЕU, и који служи као примјер добре праксе која се сада користи и као модел широм Западног Балкана. Као регионална иницијатива, ReLOaD пројекат се проводи у Албанији, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Косову* , Сјеверној Македонији и Србији.

ReLOaD2 у наредне четири године (2021. – 2024.) има за циљ ојачати партиципативне демократије и процес ЕУ интеграције на Западном Балкану, подстичући цивилно друштво и младе да активно судјелују у доношењу одлука, те стимулирајући правну и финанцијску потпору за ОЦД.

ReLOaD2 ће сарађивати с локалним властима и и подстицати их да примјењују транспарентан систем финансирања, који је усмјерен на развој, препознајући локалне потребе и прихваћајући пројектно креиран приступ. Такођер, пројекат ће промовисати ангажман младих и подржати проведбу иницијатива младих, те ће радити на побољшању њихове економске перспективе у партнерским јединицама локалне самоуправе. У Босни и Херцеговини, ReLOaD пројекат сарађује са 13 јединица локалне самоуправе:

У овим јединицама локалне самоуправе ReLOaD2 је усмјерио своје активности на рад са представницима администрације јединица локалних самоуправа, опћинских вијећа/скупштина општина и организација цивилног друштва, те унапређење њихових капацитета за побољшање сарадње између локалних власти и организација цивилног друштва.
Суштина ReLOaD2 пројекта је у примјени транспарентног, пројектног финансирања пројеката организација цивилног друштва који су утемељени на локалним стратешким документима и који су фокусирани на грађане и њихове потребе.

Опште информације о активности успоставе форума за грађанске иницијативе

ReLOaD2 пројекат проводи активности које ће допринијети већем укључењу грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу. Ова активност подразумијева успоставу форума за грађанске иницијативе у ReLOaD2 партнерским јединицама локалне самоуправе. Сврха успоставе форума је унаприједити грађанско учешће кроз успостављање ефикасног и одрживог механизма кроз који ће чланови форума радити на препознавању проблема и потреба грађана у локалним заједницама. Шири циљ је да успостављени форуми постану један од модела путем којег ће се повећати укључење грађана у процесе одлучивања и успостављена боља комуникација са локалном управом. Чланови форума ће бити именовани од стране начелника/градоначелника на период од двије године. Након истека мандата чланови могу бити поновно именовани за ту функцију а учешће свих чланова форума је на волонтерској основи. Форум ће чинити минимално седам до максимално 14 представника локалне заједнице из:
• локалне управе;
• скупштине Града;
• локалних проминентних организација цивилног друштва (ОЦД) које су између осталог искусне и у области активизма и/или активно учествују у рјешавању проблема у локалној заједници;
• савјета/вијећа младих;
• омалдинских организација
• привредног сектора;
• јавних установа (школе, дом здравља, центар за социјални рад и сл.);

Рад форума

Форуми ће радити на дефинисању приоритета у локалним заједницама, те идентификовању више грађанских иницијативе која ће адресирати идентификоване изазове. Састанци форума ће се одржавати најмање свака 3 мјесеца. ЈЛС ће идентификовати службу/особе у оквиру чијег опис послова ће бити и рад на организовању и вођењу форума. На првом састанку ће се усвојити Пословник о раду форума. На крају сваког форума направит ће се записник који ће се доставити члановима те објавити на службеној интернет страници ЈЛС.
Основне активности форума су:
• идентификује потребе и проблеме грађана који су директно везани за квалитет живота грађана и посебно младих у локалној заједници;
• предлаже иницијативе за партнерске пројекте између ЈЛС администрације, привредног сектора и грађана за рјешавање идентификованих потреба и проблема;
• предлаже иницијативе које требају бити везане за усвојене стратешке документе ЈЛС и опћенито за побољшање квалитета живота у заједници.