ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ САРАДЊЕ 100.000 КМ

198

Министарство за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске расписало је данас конкурс за суфинансирање програма међународне научноистраживачке сарадње у 2024. години, према којем ће бити суфинансирана учешћа на научним скуповима у иностранству и научноистраживачким програмима ЕУ, укупне вриједности 100.000 КМ.

Када је ријеч о учествовању на научним скуповима у иностранству, пријаву на конкурс заједнички подносе кандидат и научноистраживачка организација у којој је кандидат запослен или студира, док научноистраживачка организација мора бити уписана у регистар који се води при Министарству, саопштено је из ресорног министарства.

„Ако један научни рад има више аутора, финансијску подршку Министарства за учешће на научном скупу може добити само један кандидат. Аутори између себе бирају представника који ће конкурисати за средства Министарства“, наводи се у саопштењу.

Министарство за учешће у Оквирним програмима ЕУ за истраживање и развој финансијски подржава припремне активности на изради пројектних приједлога и одобрене пројекте, при чему се првенствено пружа подршка пријавама за програм „Хоризонт Европа“ и координаторима који у претходном периоду нису финансијски подржани.

Обрасци за конкурс могу се преузети на интернет страници Министарства, а пријаве са потребном документацијом достављају се поштом на адресу Министарства или на централни протокол Владе Републике Српске.

Рок за достављање пријава на конкурс је 31. октобар.

/Срна/