РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ДОДЈЕЛУ СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ

191

Министарство просвјете и културе Републике Српске расписало је данас јавни позив за избор кандидата за додјелу Светосавске награде васпитачима, сарадницима, библиотекарима наставницима у предшколским установама, те у основним и средњим школама за постигнуте изузетне резултате у области васпитања и образовања, те допринос квалитетнијем васпитању и образовању у Републици Српској.

Кандидате за додјелу Светосавске награде могу предлагати предшколске установе на приједлог стручног вијећа или стручног тима и струковна удружења васпитно-образовних радника, саопштено је из Министарства просвјете и културе Српске.

Кандидате за додјелу Светосавске награде испред основних школа могу предложити основне школе и струковна удружења васпитно-образовних радника, а кандидате за ту награду за средње школе могу предлагати директор школе, наставничко вијеће и стручни активи.

Уз пријаву на јавни позив доставља се образложен приједлог за додјелу Светосавске награде, биографија кандидата, документација којом се доказује да кандидат испуњава услове и критеријуме за додјелу Светосавске награде.

Дати су и услови које кандидат мора да задовољава приликом пријављивања на јавни позив, док су критеријуми за бодовање приликом утврђивања листе кандидата за додјелу Светосавске награде прописани су законским и подзаконским актима.

Добитници Светосавске награде из претходних година не могу се пријавити на јавни позив, узимајући у обзир да се Светосавска награда додјељује само једном, истиче се у саопштењу.

Рок за достављање пријава на јавни позив је 15. децембар, а неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Имена добитника Светосавске награде биће објављена на званичној интернет страници Министарства просвјете и културе.

/Срна/