СТОЈИЧИЋ: УПИСНУ ПОЛИТИКУ ПРИЛАГОДИТИ ПОТРЕБАМА ТРЖИШТА

203

Министар просвјете и културе Републике Српске Жељка Стојичић рекла је на састанку у Добоју са предсједницима Актива директора средњих школа да је због бржег запослења, али и постизања принципа дуалног образовања потребно да се уписна политика прилагоди развојним потребама Српске и анализама потреба на тржишту рада.

Констататовано је и да је Министарство подржало иницијативу о оснивању регионалних савјета за образовање као савјетодавног тијела, с циљем боље повезаности образовања и тржишта рада и да се од директора школа очекују конкретни резултати рада савјета и регионално усклађене приједлоге уписа ученика на основу консултација школа са пословном заједницом и локалним самоуправама, саопштено је из ресорног министарства.

Наглашен је и значај наставка активности школа у вези са опремањем кабинета за практичну наставу, али и о потреби да школе активније приступе развоју дуалног образовања у сарадњи са локалним заједницама и привредним субјектима те да уложе додатне напоре и повећају број уговора о обављању практичне наставе ученика у привредним субјектима.

Стојичићева је рекла је да у току актуелне школске године практичну наставу ван школе похађа 3.592 ученика код 878 привредних субјеката/предузетника.

Разговарано је и о дефицитарним занимањима и планираним активностима у вези са реформом гимназија, као и осталим темама у вези са развојем средњошколског образовања у наредном периоду.

Стојичићева је имала одвојене сусрете са предсједницима актива директора основних и средњих школа током којих је разговарано о стању у области основног и средњег образовања, као и о стратешком развоју који је дефинисан до 2030. године.

Из ресорног министарства је саопштено да је било ријечи и о припремама за почетак другог полугодишта у Републици Српској, упису ученика у средње школе и другим актуелним питањима.

Разговарано је и о дигитализацији система образовања и констатовано да су од почетка школске године све основне и средње школе укључене у програм е-Дневник који омогућава свакодневни увид у оцјене ученицима и родитељима, али коришћење електронских алата као што су „офис 365“ за образовање и унапређење наставе и редовну комуникацију ученика и наставника.

Стојичићева је информисала предсједнике Актива директора основних школа да су обезбијеђени сви услови да се од ове године уведе е-Упис ученика у први разред основне школе у Републици Српској.

Са предсједницима Актива разговарала је и о свим предностима које је омогућио е-Дневник као што је увођење опције аутоматске припреме електронских увјерења о успјеху ученика на крају првог полугодишта, а која је замијенила ручно попуњавање ђачких књижица.

Разговарано је и о обавези доношења подзаконских аката у складу са новим Законом о основном васпитању и образовању, али и о активностима школа у вези са радом са дјецом са сметњама у развоју.

Констатовано је да је Влада Републике Српске обезбиједила 3,5 милиона КМ за финансирање 465 асистената у основним школама, који ће пружати подршку ученицима у току школовања.

На састанку је похваљен и рад канцеларија Ресурсних центара у Републици Српској који су смјештени у четири основне школе, а чије услуге користе дјеца из свих школа на регионалном нивоу.

Како је наглашено, у складу са стратешким опредјељењима Министарство просвјете и културе наставиће са активностима које се односе на рад са талентованом дјецом, а школе су дужне да пруже подршку свим ученицима који желе да уче и знају више од онога што је дефинисано наставним планом и програмом.

/Срна/