УСПЈЕШНО ОРГАНИЗОВАН ПРОГРАМ ЗА БУДУЋЕ ШКОЛАРЦЕ

210

У Републици Српској је програм за дјецу у години пред полазак у школу похађало 3.616 малишана у периоду од 1. марта до 31. маја, а успјешно је организован у 120 установа – 36 предшколских, 81 основној школи и три школе за дјецу са сметњама у развоју, саопштено је из Министарства просвјете и културе Српске.

Министар просвјете и културе Републике Српске Жељка Стојичић рекла је да је програм посебно значајан у руралним, мање приступачним срединама, али и у урбаним срединама које немају предшколску установу.

Она је додала да се на овај начин успијева уједначити могућност похађања предшколског програма свој дјеци у Српској.

Стојичићева је навела да је у овој години био већи проценат дјеце у руралним у односу на урбане средине.

„Захваљујући томе, укључено око 70 одсто дјеце која би требала кренути у школу. Овај програм представља значајан допринос стварању повољнијих услова за велики број дјеце којима је ускраћено стимулативно и повољно окружење за развој и учење. Као посебна мјера, осим што подстиче квалитетан развој дјетета и олакшава почетак обавезног школовања, пружа родитељима подршку у њиховој родитељској улози“, рекла је Стојичићева.

Програм за дјецу у години пред полазак у школу организује се од 2011. године за дјецу која нису обухваћена неким обликом предшколског васпитања и образовања и која нису похађала цјеловити развојни програм, а која према прописима којима се уређује област основног васпитања и образовања у наредној школској години стичу услове за полазак у први разред основне школе.

Кроз овај програм је од 2011. године прошло 48.301 дијете, а Влада Републике Српске је за његову реализацију издвојила око четири милиона КМ.

Сврха програма за дјецу у години пред полазак у школу је подршка дјетету у погледу физичког здравља и физичке зрелости, когнитивног развоја, социјалне зрелости и емоционалне стабилности пружањем основних знања која ће се надограђивати у школи, те стицање радних навика, развијање љубави према учењу, оспособљавање за самосталан и креативан рад, развијање осјећаја одговорности, међусобне толеранције и учење правила понашања у групи.

/Срна/