НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ ОДРЖАН НАЈВЕЋИ НАУЧНИ СКУП У РЕГИОНУ

417

Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву организовао је, поводом Дана Правног факултета, десети, јубиларни, научни скуп о теми „Противрјечја савременог права“.

Саорганизатори научног скупа су Међународно удружење правника (Москва), Европска организација за јавно право (Атина), Институт за упоредно право (Београд), Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу (Београд), Српско фискално друштво (Београд) и Институт за криминолошка и социолошка истраживања (Београд).

Учешће у раду пријавило је 135 аутора из 14 земаља (Русија, Италија, Њемачка, Румунија, Мађарска, Бугарска, Грчка, Аустрија, Индија, Србија, Сјеверна Македонија, Хрватска, Црна Гора и БиХ са ауторима из Републике Српске и Федерације БиХ), који су пријавили 118 реферата. Око 40 референата учествовало је у раду скупа уживо, док је око 90 учествовало у раду онлајн.

Научни скуп је досад био категорисан као међународни научни скуп прве категорије, а имајући у виду број организатора и учесника, те држава из којих учесници долазе, испунио је услове да буде категорисан као међународни научни скуп истакнутог значаја. По броју учесника и држава из којих долазе, овај научни скуп је постао највећи научни скуп из области правних наука на подручју бивше Југославије.

Учесницима скупа обратили су се: декан Правног факултета проф. др Горан Марковић, проректор за науку Универзитета у Источном Сарајеву проф. др Јелена Крунић, директор Европске организације за јавно право проф. др Спиридон Флогаитис, предсједник Научног одбора скупа проф. др Радомир В. Лукић, и продекан за научно-истраживачки рад Правног факултета проф. др Димитрије Ћеранић, који је концепцијски и организационо осмислио овај скуп и руководио његовим реализовањем.

Рад је почео пленарним предавањима, која су одржали: проф. др Миленко Крећа, професор Правног факултета Универзитета у Београду у пензији, бивши члан Венецијанске комисије и бивши ad hoc судија Међународног суда правде и Европског суда за људска права; проф. др Спиридон Флогаитис, директор Европске организације за јавно право и професор емеритус Правног факултета Универзитета у Атини; проф. др Дејан Поповић, професор Правног факултета Универзитета у Београду у пензији, бивши ректор Универзитета у Београду и предсједник Српског фискалног друштва; академик проф. др Станко Бејатовић, предсједник Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу; проф. др Елена Багреева, професор Финансијког универзитета при Влади Руске Федерације (Москва). Прва три предавања одржана су на енглеском језику, а два посљедња на руском језику. Професори Крећа и Флогаитис били су лично присутни на скупу.

Након пленарних предавања, рад се одвијао у шест секција, на којима се говорило на српском, енглеском, италијанском и руском, односно на матерњем језику учесника. Секције су биле: Јавноправна секција 1 (међународно право, управно право и радно право), Јавноправна секција 2 (уставно право и теорија државе и права), Грађанскоправна и привредноправна секција, Кривичноправна секција, Секција за историју права и римско право, Порескоправна секција.

Током цјелодневног рада, аутори су изнијели бројне критичке анализе и идеје за унапређење правних система. Те идеје и приједлози биће објављени у радовима који ће се наћи у вишетомном зборнику радова наредне године.

Намјера организатора је да зборник радова буде користан не само правним теоретичарима, него и политичким и правосудним институцијама, које ће у њему наћи корисне приједлоге за унапређење правног система. Научни скуп је јединствен не само по броју учесника, већ и по томе што је знатан број учесника био лично присутан, што је у данашњим условима права ријеткост.

/Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву/