ОДОБРЕНИ НОВИ УЏБЕНИЦИ ЗА ОСНОВНУ И СРЕДЊУ ШКОЛУ

512

У Републици Српској за школску 2021/2022. годину одобрено је шест нових уџбеника за основу школу, четири за гимназију и десет за средње стручне школе, саопштено је данас из Завода за уџбенике и наставна средства Српске.

Нови уџбеници за основну школу су Математика за трећи разред /уџбеник и радна свеска/, чији су аутори Драженка Шобат, Ирена Милошевић и Ненад Боснић, Читанка за шести разред, аутора Сање Мацуре, Нине Говедар и Љиље Теодоровић, те Српски језик и језичка култура за шести разред чији су аутори Сандра Лалић Зупур и Весна Ркман.

За седми разред основне школе нови је уџбеник Читанка чији су аутори Сања Мацура и Нина Говедар, те Српски језик и језичка култура за осми и девети разред, а аутори су Милош Ковачевић и Миланка Бабић.

Када је ријеч о уџбеницима за гимназију, од септембра 2021. године у употреби су Географија за први разред, чији су аутори Горан Трбић и Татјана Попов, Читанка за други разред, аутори Жељка Пржуљ и Маријана Митрић, као и Збирка задатака из физике са приручником за лабораторијске вјежбе за други разред општег, природно-математичког и рачунско-информатичког смјера, а аутори су Вученовић, Шетрајчић, Цветковић и Распоповић.

Нови је уџбеник и Енглески језик за трећи разред гимназије /уџбеник, радна свеска и приручник за наставнике/, чији су аутори Ненад Томовић, Наташа Јанковић, Бојана Гледић и Нада Филиповић.

Нова је и Теорија форме за први разред средњих стручних школа, занимање – ликовни техничар, техничар дизајна графике, техничар дизајна ентеријера и индустријских производа и фотограф, а аутор је Синиша Видаковић.

Међу новим уџбеницима је и Историја умјетности за први разред средњих стручних школа, занимање – ликовни техничар, техничар дизајна графике, техничар дизајна ентеријера и индустријских производа, струка Култура и умјетност, аутора Синише Видаковића, као и Историја одјеће за први разред средњих стручних школа, занимање дизајнер модни техничар, струка Текстилство и кожарство, аутор Биљана Милошевић Шошо.

Нови је уџбеник и Естетска њега за први разред средњих стручних школа, занимање – козметички техничар, струка Остале дјелатности, а аутор је Марија Спаић.

Банкарско пословање нови је уџбеник за први разред средње стручне школе, струка – Економија, право и трговина, занимање – банкарски техничар, а аутор је Милица Војиновић.

Међу новим уџбеницима је и Хигијена и контрола за први разред средње школе, струка – Пољопривреда и прерада хране, за занимање – прехрамбени техничар, прехрамбени прерађивач, пекар и месар, аутора Петра Ковачевића.

Нове су и Основе електротехнике и електронике један, уџбеник са ријешеним задацима за први разред средњих стручних и техничких школа, занимање техничар мехатронике, а аутор је Синиша Вујчић, као и Читанка за други разред средњих стручних школа, чији је аутор Катарина Вучић, Економија за други разред средње школе, струка – Економија, право и трговина, а занимање економски техничар и пословно-правни техничар, чији је аутор Весна Новаковић.

За трећи разред средње стручне школе, занимање туристички техничар, нови је уџбеник и за Финансијско пословање чији је аутор Милица Војиновић.

/Срна/