У СРПСКОЈ ОТВОРЕН КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

1703

Конкурс за упис ученика у средње школе у Српској отворен је од данас, а планом уписа у прве разреде предвиђено је 11.083 мјеста за будуће средњошколце.

Највише мјеста има у средњим стручним и техничким школама, које могу да приме 8.879 ученика. У гимназије је, истовремено, планиран упис 2.204 ученика или око 20 одсто од свих слободних мјеста.

За занимања трећег степена сложености у средњим стручним школама планиран је упис 2.817 ученика, што је 25,4 одсто од укупног броја ученика планираних за упис.

Министар просвјете и културе РС Дане Малешевић поручио је да мање од 10.000 ученика завршава основну школу у Српској, те да ће сви моћи да нађу мјесто у некој од средњих школа.

– Један дио ученика вјероватно неће уписати оно што жели већ ће се морати опредијелити за неко друго занимање – додао је Малешевић, те позвао ученике да бирају занимања којих нема много на бироима за запошљавање и која дају могућност да се након школовања запосле.

Одређена су два уписна рока – од 11. до 22. јуна и од 2. до 13. јула.

Редослијед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу општег успјеха у основној школи, посебног успјеха у основној школи из 5 предмета значајних за занимање у одређеној струци, односно у смјеру гимназије за који кандидати конкуришу, као и за упис у умјетничке школе, те резултата остварених на посебном испиту за умјетничке школе.

Из Министарства просвјете подсјећају да се у наредној школској години уводи и ново занимање – техничар моделар обуће, који ће се школовати у Школи ученика у привреди у Бањалуци.

Претходне године уведен је смјер техничар машинске енергетике – струка машинство и обрада метала и техничар хортикултуре – струка пољопривреда и прерада хране, те оптичар, часовничар и златар, занимања трећег степена.

Претходне године у средње школе у Српској уписало се 10.207 ученика.