Апликације

Општи услови мобилне апликације Град Источно Сарајево  (‘Grad Istocno Sarajevo’)

1. Уводне одредбе
Овим Општим условима регулише се кориштење мобилне апликације Град Источно Сарајево, те услуге које та апликација нуди.
Сва физичка или правна лица која користе услуге апликације, прихваћају сва правила и услове кориштења апликације и припадајућих услуга. Своја питања везана за ове услове, корисници могу упутити корисничкој подршци на подршка@сгенгинееринг.ба

2. Општи услови коришћења мобилне апликације
За коришћење апликације није потребна регистрација као ни достава личних података. Корисник инсталацијом мобилне апликације Град Источно Сарајево – ‘Grad Istocno Sarajevo – и њеним покретањем постаје корисник апликације.
Унутар апликације могуће је спремање адреса, али исте нису везане уз мобилни уређај корисника већ корисник сам уписује адресу.
Град Источно Сарајево је одговоран за сав садржај апликације.

3. Лични подаци корисника
Апликација од корисника не захтијева никакве личне податке, те их на било који начин не прикупља и не обрађује.

4. Накнада
За кориштење мобилне апликације Град Источно Сарајево не плаћа се накнада.

5. Примјена Општих услова
Ови Општи услови биће објављени на интернет страници Града Источно Сарајево.

Град Источно Сарајево задржава право накнадне измјене и допуне Општих услова о чему је дужан да обавијести корисника објавом на интернет страници Града.

6. Рјешавање спорова
Град Источно Сарајево и корисник ће евентуалне несугласице ријешити споразумно, а у противном надлежан је Основни суд на Сокоцу.