Комисије

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА

1.Плакаловић Његош

2.Шеховац Горан

3.Ковачевић Милан

4.Радовановић Винко

5.Небојша Шешлија

6.Јованчић Ведран

7.Нешић Раде

 

МАНДАТНО – ИМУНИТЕТСКА КОМИСИЈА

1.Копривица Младен

2.Жељко Космајац

3.Маџгаљ Милан

4.Мирослав Бјелица

5.Мирослав Симовић

 

КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ

1.Лучић Немања

2.Копривица Младен

3.Радовановић Винко

4.Иконић Игор

5.Љубоје Дарко

 

КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

1.Шеховац Горан

2.Војиновић Огњен

3.Радовановић Винко

4.Голијан Јован

5.Нешић Раде

 

КОМИСИЈА ЗА ВЈЕРСКА ПИТАЊА

1.Космајац Жељко

2.Мулаосмановић Бехија

3.Глуховић Зоран

4.Драгаш Дубравка

5.Маџгаљ Милан

 

КОМИСИЈА ЗА НАУКУ И НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКУ ДЈЕЛАТНОСТ

1.Поповић Божидар

2.Пејовић Бојан

3.Лучић Владимир

4.Шкипина Дамјан

5.Шешлија Небојша

 

КОМИСИЈА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

1.Мишовић Ненад

2.Самарџија Ненад

3.Пејовић Бојан

4.Радовановић Винко

5.Трифковић Наташа

 

КОМИСИЈА ЗА МЛАДЕ

  1. Четковић Даниела
  2. Копривица Младен
  1. Маџгаљ Милан
  2. Голијан Јован
  3. Главаш Александар

 

КОМИСИЈА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1.Четковић Даниела

2.Мулаосмановић Бехија

3.Милинковић Сњежана

4.Драгаш Дубравка

5.Симовић Мирослав

 

ОДБОР ЗА ДРУШТВЕНИ НАДЗОР И ПРЕДСТАВКЕ

1.Самарџија Ненад

2.Попић Небојша

3.Космајац Жељко

4.Чоловић Мирко

5.Трифковић Наташа

 

ОДБОР ЗА РЕГИОНАЛНУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

1.Плакаловић Његош

2.Ковачевић Милан

3.Лучић Владимир

4.Шкипина Дамјан

5.Драговић Димитрије

 

САВЈЕТ ЗА СПОРТ

1.Милошевић Желимир

2.Благојевић Никола

3.Шеховац Горан

4.Лучић Владимир

5.Станковић Иван

6.Јованчић Ведран

7.Боровчанин Миломир

 

САВЈЕТ ЗА КУЛТУРУ

1.Благојевић Никола

2.Плакаловић Његош

3.Војиновић Огњен

4.Грујић Данијел

5.Бјелица Мирослав

6.Глуховић Зоран

7.Ристић Биљана

 

ЕТИЧКИ ОДБОР

1.Дамјановић Душан

2.Самарџија Ненад

3.Лучић Владимир

4.Драгаш Дубравка

5.Боровчанин Миломир

 

КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ

СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

1.Кујунџић Славко

2.Лучић Немања

3.Војиновић Огњен

4.Голијан Јован

5.Љубоје Дарко

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР РАДА СЕКРЕТАРА

1.Лучић Немања

2.Дамјановић Александра

3.Главаш Александар

4.Милошевић Новка

5.Ђерић Бојана