Комисије

Комисија за прописе Скупштине града Источно Сарајево:

 1. Александра Дамјановић,
 2. Његош Самараџија,
 3. Мирослав Бјелица,
 4. Марко Сикима,
 5. Раде Ћосовић,

 Комисија за буџет и финансије Скупштине града Источно Сарајево:

 1. Миљан Сладоје,
 2. Вељко Влашки,
 3. Зоран Трапара,
 4. Марко Кубатлија,
 5. Миодраг Дупљанин,

Комисија за награде и признања Скупштине града Источно Сарајево:

 1. Марко Гајовић,
 2. Славиша Моћевић,
 3. Ђорђе Радић,
 4. Горан Шеховац,
 5. Александар Сладоје,

Комисија за вјерска питања Скупштине града Источно Сарајево:

 1. Јован Голијан,
 2. Страхиња Башевић,
 3. Лучић Владимир,
 4. Владимир Цинцар,
 5. Косорић Жарко,

Комисија за младе Скупштине града Источно Сарајево:

 1. Милош Вукашиновић,
 2. Мирослав Бјелица,
 3. Дамјан Шкипина,
 4. Предраг Шаровић,
 5. Милан Лучић,

Комисија за праћење стања у области заштите животне средине Скупштине града Источно Сарајево:

 1. Славиша Моћевић,
 2. Страхиња Башевић,
 3. Његош Плакаловић,
 4. Мирослав Маринковић,
 5. Богадан Клачар,

Комисија за равноправност полова Скупштине града Источно Сарајево:

 1. Предраг Шаровић,
 2. Ђорђе Радић,
 3. Владимир Лучић,
 4. Жељана Нешковић,
 5. Дуњић Босиљка,

Комисија за науку и научно-истраживачку дјелатност Скупштине града Источно Сарајево:

 1. Сикима Марко,
 2. Миодраг Дупљанин,
 3. Младен Лучић,
 4. Марко Шиљ,
 5. Игор Малетић,

Мандатно – имунитетска комисија Скупштине града Источно Сарајево:

 1. Ведран Јованчић,
 2. Дамјан Шкипина,
 3. Моћевић Славиша,
 4. Синиша Голијанин,
 5. Натко Суџука,

Комисија за избор секретара Скупштине града Источно Сарајево:

 1. Александра Дамјановић,
 2. Бранко Короман,
 3. Горица Башевић,
 4. Огњен Сладоје,
 5. Срђан Шекара,

Одбор за друштвени надзор и представке Скупштине града Источно Сарајево:

 1. Бранко Короман,
 2. Марко Гајовић,
 3. Зоран Трапара,
 4. Марко Кубатлија,
 5. Жељко Космајац,

Одбор за регионалну и међународну сарадњу Скупштине Града Источно Сарајево:

 1. Јован Голијан,
 2. Чворо Бојан,
 3. Владимир Лучић,
 4. Горан Шеховац,
 5. Натко Суџука,

Етички одбор Скупштине града Источно Сарајево:

 1. Александра Дамјановић,
 2. Вељко Влашки,
 3. Његош Самарџија,
 4. Драган Шкрба,
 5. Горан Шеховац,

Савјет за спорт Скупштине града Источно Сарајево:

 1. Ведран Јованчић,
 2. Бојан Чворо,
 3. Синиша Голијанин,
 4. Натко Суџука,
 5. Дејан Кулина,
 6. Игор Иконић,
 7. Желимир Милошевић,

Савјет за културу Скупштине града Источно Сарајево:

 1. Милош Вукашиновић,
 2. Миљан Сладоје,
 3. Раде Ћосовић,
 4. Предраг Шаровић,
 5. Жељко Пржуљ,
 6. Дејан Кулина,
 7. Младен Јанковић.