Радна тијела

На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 25. став (2) тачка 2) Статута Града Источно Сарајево (“Службене новине града Источно Сарајево“, број 20/17, 5/20 и 23/20), Скупштина Града Источно Сарајево на првој редовној сједници одржаној 24.05.2021. године, доноси:

                                                        О Д Л У К У

                      о именовању чланова Радних тијела Скупштине Града

                                                 Источно Сарајево

 

                                                        Члан 1.

У  Комисију за прописе Скупштине града Источно Сарајево именују се:

 1. Александра Дамјановић,
 2. Његош Самараџија,
 3. Мирослав Бјелица,
 4. Никола Благојевић,
 5. Раде Ћосовић,

 У Комисију за буџет и финансије Скупштине града Источно Сарајево именују се:

 1. Миљан Сладоје,
 2. Вељко Влашки,
 3. Зоран Трапара,
 4. Марко Кубатлија,
 5. Миодраг Дупљанин,

У Комисију за награде и признања Скупштине града Источно Сарајево именују се:

 1. Марко Гајовић,
 2. Славиша Моћевић,
 3. Ђорђе Радић,
 4. Горан Шеховац,
 5. Александар Сладоје,

У Комисију за вјерска питања Скупштине града Источно Сарајево именују се:

 1. Јован Голијан,
 2. Страхиња Башевић,
 3. Лучић Владимир,
 4. Владимир Цинцар,
 5. Косорић Жарко,

У  Комисију за младе Скупштине града Источно Сарајево именују се:

 1. Милош Вукашиновић,
 2. Мирослав Бјелица,
 3. Лука Цицовић,
 4. Славица Говедарица,
 5. Милан Лучић,

У Комисију за праћење стања у области заштите животне средине на подручју града Источно Сарајево именују се:

 1. Славиша Моћевић,
 2. Страхиња Башевић,
 3. Његош Плакаловић,
 4. Мирослав Маринковић,
 5. Богадан Клачар,

У Комисију за равноправност полова Скупштине града Источно Сарајево именују се:

 1. Славица Говедарица,
 2. Ђорђе Радић,
 3. Владимир Лучић,
 4. Жељана Нешковић,
 5. Дуњић Босиљка,

У Комисију за науку и научно-истраживачку дјелатност Скупштине града Источно Сарајево именују се:

 1. Никола Благојевић,
 2. Миодраг Дупљанин,
 3. Младен Лучић,
 4. Марко Шиљ,
 5. Игор Малетић,

У Мандатно – имунитетску комисију Скупштине града Источно Сарајево именују се:

 1. Ведран Јованчић,
 2. Лука Цицовић,
 3. Моћевић Славиша,
 4. Синиша Голијанин,
 5. Натко Суџука,

У Комисију за избор секретара Скупштине града Источно Сарајево именују се:

 1. Александра Дамјановић,
 2. Бранко Короман,
 3. Горица Башевић,
 4. Огњен Сладоје,
 5. Срђан Шекара,

У Одбор за друштвени надзор и представке Скупштине града Источно Сарајево именују се:

 1. Бранко Короман,
 2. Марко Гајовић,
 3. Зоран Трапара,
 4. Марко Кубатлија,
 5. Жељко Космајац,

У Одбор за регионалну и међународну сарадњу Скупштине Града Источно Сарајево именују се:

 1. Јован Голијан,
 2. Чворо Бојан,
 3. Владимир Лучић,
 4. Горан Шеховац,
 5. Натко Суџука,

У Етички одбор Скупштине града Источно Сарајево именују се:

 1. Александра Дамјановић,
 2. Вељко Влашки,
 3. Његош Самарџија,
 4. Драган Шкрба,
 5. Горан Шеховац,

У Савјет за спорт Скупштине града Источно Сарајево именују се:

 1. Ведран Јованчић,
 2. Бојан Чворо,
 3. Синиша Голијанин,
 4. Натко Суџука,
 5. Дејан Кулина,
 6. Игор Иконић,
 7. Желимир Милошевић,

У Савјет за културу Скупштине града Источно Сарајево именују се:

 1. Милош Вукашиновић,
 2. Миљан Сладоје,
 3. Раде Ћосовић,
 4. Славица Говедарица,
 5. Жељко Пржуљ,
 6. Дејан Кулина,
 7. Младен Јанковић.

                                                            Члан 2.

Одлука ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања у “Службеним новинама града Источно Сарајево“.

Број:01-013-32.6/21                                              ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Датум:24.5.2021.године                                          Др Бранко Короман