Секретар Скупштине

Секретар Скупштине града: Миодраг Ковачевић

стручна служба Скупштине града:

e-mail: strucnasluzba@gradistocnosarajevo.net