Секретар Скупштине

Секретар Скупштине града: Младен Малетић

стручна служба Скупштине града:

e-mail: sekretarskupstine@gradistocnosarajevo.net