Секретар Скупштине

Секретар Скупштине града: МЛАДЕН МАЛЕТИЋ 

Биографија:

Рођен је 9. маја 1973. године у Сарајеву, гдје је завршио основну и средњу Медицинску школу. Ожењен је и отац је троје дјеце.

У периоду Одбрамбено-отаџбинског рата, био је припадник IV санитетског батаљона у Ратној болници Коран и радио је на пословима медицинског техничара и анестетичара. У периоду 1997-1998. године радио је у Војној болници на Сокоцу. У периоду 1998– 2000. године радио као деминер у тимовима за уклањање мина на подручју Републике Српске и БиХ.

Након рањавања у минском пољу и опоравка у 2002. години, уписао је Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, гдје је дипломирао 2007. године. Од 2007. године био је адвокатски приправник у адвокатској канцеларији Стаменић у Бањалуци, да би у 2008. години засновао радни однос у АД Олимписјком центару Јахорина, Пале, на пословима стручног сарадника за јавне набавке и опште послове, након чега је 2013. године именован за извршног директора за правне и опште послове. У периоду 2008-2011. године био је предсједник општинске изборне комисије у Источном Старом Граду. Од 2019. године запослен у БАТ Хотел д.о.о. Пале.

Секретар Скупштине дужан је да:

  • помаже предсједнику Скупштине у припреми сједница Скупштине и њених радних тијела,
  • стара се о остваривању права и дужности одборника и обезбјеђује услове за рад клубова одборника,
  • одговоран је за правно-техничку обраду аката усвојених на сједници Скупштине,
  • по потреби непосредно контактира са градском административном службом и другим институцијама приликом припреме стручних и других материјала за Скупштину и њена радна тијела,
  • усклађује рад на изради прописа за сједницу Скупштине и њених радних тијела,
  • помаже предсједнику Скупштине у реализацији скупштинских закључака,
  • одговоран је за благовремено објављивање прописа и других аката које је донијела Скупштина и за достављање закључака и одборничких питања надлежним органима и службама,
  • руководи радом стручне службе Скупштине и њених радних тијела,
  • врши и друге послове по овлашћењу предсједника Скупштине.

КОНТАКТ: e-mail: sekretarskupstine@gradistocnosarajevo.net