ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ ГРАДА

1963

Пословник о раду Скупштине града можете погледати ОВДЈЕ.