СОКОЛАЦ- Ребаланс буџета због непланираних повећаних прихода

1446

Одборници Скупштине општине Соколац усвојили су ребаланс буџета за ову годину, према којој су непланирани повећани приходи од 500.000 КМ усклађени са буџетским издацима.
Према ребалансу, усклађивање средстава и буџетских издатака извршено је на нивоу вишем од 5.127.460 КМ.

Начелник општине Милован Бјелица образложио је да се морало приступити ребалансу буџета због тога што је општина Соколац 29. јуна добила кредит, па се појавила разлика у планираним буџетским средствима за око 2.200.000 КМ, колики је и кредит.

Он је истакао да су почетком ове године повећани и приходи од продаје шумских дрвних сортимената које је Јавно предузеће „Шуме Републике Српске“ измирило из ранијег периода, те нису били обухваћени планом буџета за ову годину.

„Ребаланс је око 500.000 КМ по свим основама. Нисмо били планирали и убирање средстава од ренте за кориштење градског грађевинског земљишта у износу око 100.000 КМ и исто толико од продаје градског грађевинског земљишта, а разлика је и наплаћен приход од продаје шума из претходног периода“, рекао је Бјелица.

Ребалансом није извршено умањење расхода за бруто плате и накнаде, како је планирано буџетом општине Соколац за ову годину.

„Конкретно у овом нашем случају можемо ове расходе смањити једино смањењем броја извршилаца, а плате не можемо смањивати пошто су оне усклађене са законом и на доњим су границама“, рекао је начелник Одјељења за привреду и Финансије општине Соколац Митар Пржуљ.

Одборници су усвојили и Приједлог одлуке о извршењу буџета општине Соколац за првих шест мјесеци.