Основне информације

Само урбано подручје Трнова карактерише издужен облик, положен у правцу сјевер-југ, смјештено је у алувијалном проширењу ријеке Жељезнице, а протеже се од насеља Тошићи и Широкари на југу до улаза у кањонски дио којим је Трново на сјеверу одвојено од Федерације Босне и Херцеговине.

Дужина урбаног подручја износи око 4,3 км, а његова просјечна ширина је око 1,3 км, односно укупна површина урбаног подручја износи 567 ха.У ово подручје укључен је долински, равничарски дио ријеке Жељезнице просјечне ширине око 500 м, те источне и западне падине њеног обода у појасу од 400 до 600 м.

Тако је у урбано подручје укључен и доњи дио слива десних притока Жељезнице, Љуштре  и Широкарнице.

Поред географског  и саобраћајни положај има доминантну улогу за општину Трново, обзиром да се Трново налази на 25. километру магистралног пута Сарајево- Требиње -Подгорица ( М-18), односно између магистралних праваца који повезују Јадранско море са континенталним залеђем.

Контакт:

Трновског батаљона 86
71220 Трново

057/610-237, 610-120
057/610-242

info@trnovo-rs.com
urbanizam@trnovo-rs.com
javnenabavke@trnovo-rs.com
finansije@trnovo-rs.com
opstauprava@trnovo-rs.com