ТРНОВО- Збор грађана о Нацрту буџета за 2018.годину

1246

Поводом Нацрта Буџета општине Трново за 2018.годину начелник општине сазива збор грађана:

– 04.12.2017.године са почетком у 16,00 часова у Туровима, кућа Џафера Мулалића
– 04.12.2017.године са почетком у 18,00 часова у Трнову у сали Центра за културу
– 06.12.2017.године са почетком у 17,00 часова у Кијеву, Основна школа Кијево

Дневни ред:

1. Нацрт Буџета општине Трново за 2018.годину
2. Текућа питања

Позивамо грађане, да се одазову зборовима , с циљем боље израде буџета за наредну годину.

 

/општина Трново/