Скупштина града ИС: Усвојена Одлука о изградњи Градске куће у Палама и извршење Буџета

  54
  LikeLiked
  About
  content here
  Share

  Embed
  <iframe src="https://gradistocnosarajevo.net/wp-content/plugins/dzs-videogallery/bridge.php?action=view&dzsvideo=33674" style="width:100%; height:300px; overflow:hidden;" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>