СКУПШТИНА ГРАДА УСВОЈИЛА ИНФОРМАЦИЈУ О СТАЊУ СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦИЈАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ, ПРИЛОГ РТВИС, 11.5.2023.

  80
  LikeLiked
  About
  content here
  Share

  Embed
  <iframe src="https://gradistocnosarajevo.net/wp-content/plugins/dzs-videogallery/bridge.php?action=view&dzsvideo=30595" style="width:100%; height:300px; overflow:hidden;" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>