Територијална ватрогасно- спасилачка јединица

Специфичности сложеност уређења Града Источно Сарајево, дала је озбиљан задатак ватрогаству у погледу противпожарне заштите људи, имовине и животне средине на овом простору. С тим у вези формирана је Територијална ватрогасна јединица Града Источно Сарајево као посебна унутрашња организациона јединица Градске управекоја обавља послове и задатке из области заштите од пожара, на цјелокупном подручју Града, односно подручју свих 6 општина у његовом саставу. Јединица се првенствено бави заштитом и спасавањем људи и имовине од пожара и других елементарних непогода, пружањем техничке помоћи у незгодама и другим опасним ситуацијама као и превентивном заштитом у овој области.

Узимајући у обзир величину и комплексност простора који покрива, а у смислу опремљености ватрогасним средствима и опремом као и обученошћу и спремошћу људства за извршавање свих намјенских задатака, јединица је у овом тренутку  једна од спремнијих професионалних ватрогасних јединица у регији па и шире.

Територијална ватрогасно-спасилачка јединица располаже довољним бројем ватрогасних возила различитих типова и намјене за све врсте интервенција, осталом опремом за заштиту и спасавање, скупном и личном заштитном опремом, који по квалитету и количинама обезбјеђују ефикасно и правовремено интервенисање и одговор јединице на све изазове.

У Територијалној ватрогасној јединици се константно прати развој ватрогаства у Републици Српској и региону, те се и планови опремања и обуке прилагођавају новим технологијама, опреми и тактици наступа у интервенцијама, а све у циљу задржавања јединице на нивоу лидера у регији, када су у питању заштита и спасавање.

Старјешина Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице је Његош Вукадин, дипломирани машински инжењер.

Контакт информације:

Територијална ватрогасна јединица Града Источно Сарајево

Сердар Јанка Вукотића б.б.

71420 Пале

тел/ факс:057/226-768; 057/340-734

email:tvj.gis@gmail.com