ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ ОБАВЉАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ЛУКАВИЦА

1798

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ – УСЛУГЕ

 

Назив понуђача: _________________________________________

Понуда брoj: _________________________

 

 Ред. бр.  Опис услуге  Кол./Јед. Јединична цијена по ставки без ПДВ-а Укупна цијена по ставки без ПДВ-а
 1. Систематски преглед радника: 16 радника
a. Преглед специјалисте медицине рада, 16 радника
б. Преглед специјалисте офтамолога 16 радника
в. Преглед специјалисте неуропсихијатра или неуролога 16 радника
 г. Преглед психолога 16 радника
 д. ЕКГ 16 радника
 ђ. Аудиограм 16 радника
е. Лабараторијске анализе (СЕ, ККС, ШУК, УРИН, УРЕА, ВК, ХЕПАТОГРАМ, ТРАНСМИНАЗЕ) 16 радника
 ж. Teст спирометрије 16 радника
 Укупна цијена без ПДВ-а
 Попуст
 Укупна цијена са попустом без  ПДВ-а

 

 

Потпис понуђача: ___________________

 

НАПОМЕНА:

Цијене понуде се исказују без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни орган треба платити понуђачу. Уговорни орган не смије имати никакве додатне трошкове осим оних који су наведени у овом обрасцу.