ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ-Контрола категоризације објеката и наплате боравишне таксе

1828

На подручју Јахорине категорисана су 123 објекта у којима се пружају услуге смјештаја у кућама за одмор, апартманима и собама за изнајмљивање, подаци су Комисије за одређивање категорије објеката апартмана, соба за изнајмљивање, кућа за одмор и одређивање категорије о условима за пружање услуга у сеоском домаћинству.
Сви угоститељи који пружају ову врсту услуга морају да буду регистровани, те да изврше категоризацију објеката. Рјешење о категоризацији објеката важи четири године, а након истека тог периода, потребно је поново извршити категоризацију. Одјељење за инспекцијске послове вршиће појачане контроле у наредном периоду, како би било утврђено да ли су сви објекти категорисани и да ли је пријављен стваран број лежајева. Угоститељи који не буду поштовали Закон о измјенама и допунама закона о боравишној такси, биће санкционисани.
На основу Закона о измјенама и допунама закона о боравишној такси утврђено је да се од 1. јануара паушални износ боравишне таксе за угоститеље који пружају услуге смјештаја у кућама за одмор, апартманима и собама за изнајмљивање одређује у распону од 15 КМ до 30 КМ за сваки кревет на годишњем нивоу. Одлуку о висину боравишне таксе одређује јединица локалне самоуправе, уз предходно прибављено мишљење Привредне коморе Републике Српске.
Скупштина града Источно Сарајево, на сједници одржаној 11.фебруара,усвојила је одлуку да паушални износ боравишне таксе на подручју града износи 30 КМ по лежају, на годишњем нивоу.
Угоститељи су били дужни да надлежном органу Пореске управе Републике Српске доставе пријаву о износу обрачунатог паушалног износа боравишне таксе до 15. фебруара, а уплату треба да изврше до 31. марта.
Остали пружаоци услуга ( хотелијери), боравишну таксу плаћају као и до сада, двије конвертибилне марке по ноћењу.