НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2021. ГОДИНУ

526

ОДЛУКУ О НАЦРТУ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2021. ГОДИНУ можете погледати ОВДЈЕ.

БУЏЕТ ОПШТИ ДИО

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ за нефинансијску имовину

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ за нефинансијску имовину

ФИНАНСИРАЊЕ

РАСХОДИ ПО ПЈТ

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА табела 2