НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2020. ГОДИНУ

1149

Нацрт буџета Града Источно Сарајево за 2020. годину можете погледати и преузети у наставку:

БУЏЕТ (ОПШТИ ДИО) можете погледати ОВДЈЕ

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ – ОВДЈЕ

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ – ОВДЈЕ

ФИНАНСИРАЊЕ – ОВДЈЕ

РАСХОДИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ