ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2024. ГОДИНУ

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ И ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2024. ГОДИНУ можете погледати ОВДЈЕ.

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ЈАНВИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ И ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ ГРАДА ИСТОЧНО...

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ЈАНВИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ И ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2024. ГОДИНУ можете погледати ОВДЈЕ.

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „ДРИНА ОСИГУРАЊЕ“ а.д. МИЛИЋИ

ОДЛУКУ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА О НАБАВЦИ УСЛУГА ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА, ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ, ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА И КАСКО ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ И ТЕРИТОРИЈАЛНЕ...

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „ДРИНА ОСИГУРАЊЕ“ а.д. МИЛИЋИ

ОДЛУКУ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА О НАБАВЦИ УСЛУГА ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА, ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ, ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА И КАСКО ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ И ТЕРИТОРИЈАЛНЕ...

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „ДРИНА ОСИГУРАЊЕ“ а.д. МИЛИЋИ

ОДЛУКУ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА О НАБАВЦИ УСЛУГА ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА, ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ, ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА И КАСКО ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ И ТЕРИТОРИЈАЛНЕ...

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „BULJAN CESTE“ д.о.о. КРЕШЕВО

ОДЛУКУ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО - ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК ДРУГОРАНГИРАНОМ ПОНУЂАЧУ "BULJAN...

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „SACOM“ д.о.о. САРАЈЕВО

ОДЛУКУ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА О НАБАВЦИ ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ПОНУЂАЧУ "SACOM" д.о.о. САРАЈЕВО НАКОН ПРОВЕДЕНОГ КОНКУРЕНТСКОГ ПОСТУПКА,...

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „KOMPEX“ д.о.о. ИСТОЧНО САРАЈЕВО

ОДЛУКУ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА О НАБАВЦИ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ХИГИЈЕНУ ПОНУЂАЧУ "KOMPEX" д.о.о. ИСТОЧНО САРАЈЕВО НАКОН ПРОВЕДЕНОГ КОНКУРЕНТСКОГ ПОСТУПКА, можете погледати ОВДЈЕ....

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „AERO EXCLUSIVE“ д.о.о. САРАЈЕВО

ОДЛУКУ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА О НАБАВЦИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ПОНУЂАЧУ "AERO EXCLUSIVE" д.о.о. САРАЈЕВО НАКОН ПРОВЕДЕНОГ КОНКУРЕНТСКОЈ ПОСТУПКА, можете погледати ОВДЈЕ.

РЈЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ЖАЛБЕ ЖАЛИОЦА „SACOM“ д.о.о. ИЛИЈАШ

РЈЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ЖАЛБЕ ЖАЛИОЦА "SACOM" д.о.о. ИЛИЈАШ, У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ "ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО, можете погледати...