OДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д.

Одлуку о додјели уговора за набавку и испоруку горива понуђачу "Нестро Петрол" а.д. Бањалука можете погледати ОВДЈЕ.

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „N-TRADE“ д.о.о. ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Oдлуку о додјели уговора за набавку и испоруку потрошног материјала за бифе понуђачу "N-TRADE" д.о.о. Источно Сарајево можете погледати ОВДЈЕ.

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „ERMEX“ д.о.о. ИСТОЧНА ИЛИЏА

Одлуку о додјели уговора за набавку услуга штампања понуђачу "ERMEX" д.о.о. Источна Илиџа можете погледати ОВДЈЕ.

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „R&S“ д.о.о. САРАЈЕВО

Одлуку о додјели уговора за набавку и испоруку канцеларијског материјала понуђачу "R&S" д.о.о. Сарајево можете погледати ОВДЈЕ.

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „К-ИНЕЛ“ д.о.о. ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Одлуку о додјели уговора за купопродају и уградњу додатне опреме за видео-надзор на подручју града Источно Сарајево понуђачу "К-инел" д.о.о. Источно Сарајево можете погледати...

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „MIPEX – AUTO RS“ д.о.о. БАЊАЛУКА

Одлуку о додјели уговора за набавку ватроасне аутоцистерне "RENAULT TRUCK D 16 MED R300 E5" са надоградњом "ACPP-08.16 RESOR" понуђачу "MIPEX - AUTO RS"...

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „ЛАДА АУТО“ д.о.о. БАЊАЛУКА

Одлуку о додјели уговора за набавку комбинованог ватрогасног возила КАМАЗ тип 53605 А5 понуђачу "Лада ауто" д.о.о. Бањалука можете погледати ОВДЈЕ.

ИНФОРМАЦИЈА О ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ

  Број: 02-014-149/I/19 Датум: 12.04.2019. године                                                  ИНФОРМАЦИЈА О ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ        У складу са чланом 28. став (4) Закона о јавним набавкама („Службени...

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „SATWORK“ д.о.о. БАЊАЛУКА

Одлуку о додјели уговора за набавку услуга надоградње софтверске апликације за централизовано прикупљање података за праћење возила "Satbus" и одржавање апликације понуђачу "Satwork" можете...

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „KOMPEX“ д.о.о. ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Oдлуку о додјели уговора"Kompex" д.о.о. Источно Сарајево за набавку и испоруку потрошног материјала за хигијену можете погледати ОВДЈЕ.