ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ можете погледати ОВДЈЕ.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ – „ТОШО“, РАВНА РОМАНИЈА, СОКОЛАЦ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ за изграђени производно-пословни објекат за примарну прераду дрвета "ТОШО" РАВНА, РОМАНИЈА, СОКОЛАЦ, можете...

ОДЛУКА О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА – за пројекте из области културе који се финансирају или...

ОДЛУКУ О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА - за пројекте из области културе који се финансирају или суфинансирају средствима из буџета Града Источно Сарајево можете...

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОНЕСЕНОМ РЈЕШЕЊУ О ОБНАВЉАЊУ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ АД „РОМАНИЈАПУТЕВИ“ СОКОЛАЦ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОНЕСЕНОМ РЈЕШЕЊУ О ОБНАВЉАЊУ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ АД "РОМАНИЈАПУТЕВИ" СОКОЛАЦ можете погледати ОВДЈЕ.

ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА АД „РОМАНИЈАПУТЕВИ“ СОКОЛАЦ

Рјешење о обнављању еколошке дозволе за интерну бензинску станицу Акционарском друштву "РОМАНИЈАПУТЕВИ" СОКОЛАЦ можете погледати ОВДЈЕ.

ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА – МАРКО ВИТКОВИЋ И ВИКТОР СПУЖАНИЋ

РЈЕШЕЊЕ о престанку важења рјешења о издавању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ МАРКУ ВИТКОВИЋУ И ВИКТОРУ СПУЖАНИЋУ из Источне Илиџе за изградњу плинске станице са...

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА НЕВЛАДИНИМ, НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА

ОДЛУКУ О ДОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА НЕВЛАДИНИМ, НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА чији се пројекти финансирају или суфинансирају средствима из буџета Града Источно...

РЈЕШЕЊЕ О ОБНАВЉАЊУ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ „ХИФА – ПЕТРОЛ“ д.о.о. САРАЈЕВО

РЈЕШЕЊЕ О ОБНАВЉАЊУ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ за постројење бензинске станице са пратећим садржајима за снабдијевање горивом моторних возила "ХИФА - ПЕТРОЛ" д.о.о. САРАЈЕВО...

ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „ХИФА-ПЕТРОЛ“ д.о.о. САРАЈЕВО, ПОДРУЖНИЦА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Рјешење о обнављању еколошке дозволе за постројење бензинске станице са пратећим садржајима "ХИФА-ПЕТРОЛ" д.о.о. САРАЈЕВО, ПОДРУЖНИЦА ИСТОЧНО САРАЈЕВО можете погледати ОВДЈЕ.

ЈАВНИ КОНКУРС за расподјелу средстава невладиним, непрофитним организацијама и удружењима грађана чији се пројекти...

ЈАВНИ КОНКУРС за расподјелу средстава невладиним, непрофитним организацијама и удружењима грађана чији се пројекти финансирају из буџета Града Источно Сарајево за 2021....