ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ

ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ можете преузети ОВДЈЕ.

ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ САГЛАСНОСТИ – ОБРАЗАЦ

ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ САГЛАСНОСТИ, ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ И ВОДНИХ СМЈЕРНИЦА можете преузети ОВДЈЕ.

ИЗЈАВА О ПОДОБНОСТИ (ОБРАЗАЦ), допуна документације

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОДОБНОСТИ можете преузети ОВДЈЕ.

ПЛАН АКТИВНОСТИ И ПРОМОЦИЈЕ (ОБРАЗАЦ)

ОБРАЗАЦ ЗА ПЛАН АКТИВНОСТИ И ПРОМОЦИЈЕ можете преузети ОВДЈЕ.

ПРЕГЛЕД БУЏЕТА / ПРОРАЧУНА (ОБРАЗАЦ)

ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕГЛЕД БУЏЕТА ПРОРАЧУНА можете преузети ОВДЈЕ.

ПРОЈЕКТНИ ПРИЈЕДЛОГ (ОБРАЗАЦ)

ОБРАЗАЦ ПРОЈЕКТНОГ ПРИЈЕДЛОГА можете преузети ОВДЈЕ.

ФИНАНСИЈСКА ИДЕНТИФИКАЦИОНА ФОРМА (ОБРАЗАЦ)

ОБРАЗАЦ ФИНАНСИЈСКЕ ИДЕНТИФИКАЦИОНЕ ФОРМЕ можете преузети ОВДЈЕ.

МАТРИЦА ЛОГИЧКОГ ОКВИРА (ОБРАЗАЦ)

ОБРАЗАЦ МАТРИЦЕ ЛОГИЧКОГ ОКВИРА можете преузети ОВДЈЕ.

ЛИСТА ЗА ПРОВЈЕРУ (ОБРАЗАЦ)

ОБРАЗАЦ ЛИСТЕ ЗА ПРОВЈЕРУ можете преузети ОВДЈЕ.

АДМИНИСТРАТИВНИ ПОДАЦИ О АПЛИКАНТУ (ОБРАЗАЦ)

ОБРАЗАЦ ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОДАТКЕ О АПЛИКАНТУ можете преузети ОВДЈЕ.