ПРАВИЛНИК О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТОВА И СПОРТИСТА И НАЧИНУ РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА СПОРТ ИЗ БУЏЕТА...

ПРАВИЛНИК О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТОВА И СПОРТИСТА И НАЧИНУ РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА СПОРТ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО можете погледати ОВДЈЕ.

ПРАВИЛНИК О ДОДЈЕЛИ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА

ПРАВИЛНИК О ДОДЈЕЛИ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА можете погледати ОВДЈЕ.

ПРАВИЛНИК О ДОДЈЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

ПРАВИЛНИК О ДОДЈЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА можете погледати ОВДЈЕ.

П Р А В И Л Н И К О ДОДЈЕЛИ СТИПЕНДИЈА...

Правилник о додјели стопендија студентима другог и трећег циклуса студија можете погледати ОВДЈЕ.

П Р А В И Л Н И К О ДОДЈЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

Правилник о додјели студентских стипендија можете погледати ОВДЈЕ.

ПРАВИЛНИЦИ, ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА КУЛТУРУ И...

Правилнике, измјене и допуне правилника о начину и поступку расподјеле средстава из буџета Града Источно Сарајево за пројекте из области културе, те за непрофитне,...

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА МЕДИЈИМА

Правилник о начину, критеријумима и поступку расподјеле средстава медијима у Републици Српској можете погледати ОВДЈЕ.

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ, КРИТЕРИЈИМА И ПОСТУПКУ ФИНАНСИРАЊА ВОЛОНТЕРСКОГ РАДА

На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' број 97/16), члана 75. Статута града Источно Сарајево (''Службене новине...